Stille Waters. Vlasrootputten, hun verleden en hun toekomst.

Deze namiddag gaan we dieper in op de geschiedenis van vlasrootputten. We vertellen je meer over het belang van poelen voor de toekomst en ook hoe jij een steentje kan bijdragen. Als kers op de taart bezoeken we een herstelde vlasrootput.VBS De Vlinderboom, Avermaat 135a, 9240 Zele

Startplaats

24 September 2022 | 14u00

Start

24 September 2022 | 18u00

Einde
Delen

Naast de grote stromen Schelde, Durme en Dender bepalen kleine, stilstaande wateroppervlakken het landschap in onze regio. Deze Stille Waters vervulden vroeger meerdere functies voor onze voorouders. Typisch waren de vlasrootputten: kleine, gegraven waterpartijen waarin de vlasvezels werden losgeweekt van de houtige kern zodat ze konden verwerkt worden tot linnen. Waar tot het midden van de twintigste eeuw het landschap bezaaid was met dergelijke kleine waterpartijen, dreigt de herinnering eraan te vervagen. Maar ook vandaag is hun rol nog lang niet uitgespeeld. Poelen zijn immers schatkamers vol biodiversiteit en waterreservoirs bij de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. 

Deze namiddag gaan we dieper in op de geschiedenis van vlasrootputten. We vertellen je meer over het belang van poelen voor de toekomst en ook hoe jij een steentje kan bijdragen. De Zeelse Vlegeldorsers en Vlasbewerkers demonstreren enkele stappen in de verwerking van vlas. Erfgoed Zele stelt het vernieuwde museum voor, met nadruk op de collectie vlas en jute.  Alles goed doorspoelen kan met het nieuwe biertje Lino van Brouwerij Vicaris, met een geheim én bijzonder toepasselijk ingrediënt. 

Als kers op de taart bezoeken we een herstelde vlasrootput (op 4km afstand van de VBS De Vlinderboom).

Graag je aanwezigheid bevestigen: ioedscheldedurme@rlsd.be.