Actieplan Kievit

Via vrijwilligerswerk worden kievitnesten in akkers opgespoord en gemarkeerd.Delen

Actieplan Kievit

De kievit werd uit een lijst van 12 soorten weide- en akkervogels, uitgekozen tot "Vogel van het Jaar 2022".  Kievitnesten vind je heel vaak op akkers, maar een groot deel van de legsels en de jongen gaat verloren tijdens het ploegen, maaien of oogsten. Zowel Vogelbescherming Vlaanderen, de nieuw opgerichte werkgroep weide- en akkervogels van Natuurpunt als Regionaal Landschap Schelde-Durme zetten zich via vrijwilligerswerking in om kievitnesten op te sporen en te markeren. Op die manier kan de landbouwer er rekening mee houden en kunnen kievitnesten en -jongen beschermd worden.

Zowel Vogelbescherming Vlaanderen als de nieuw opgerichte werkgroep weide-en akkervogels van Natuurpunt lanceren dit jaar beschermingsacties voor de kievit met ‘Kievit in nesten’ en ‘Actieplan Kievit’.

Wie interesse heeft om zich in te zetten voor de kievit kan zich via een van beide kanalen aanmelden. Ook ons regionaal landschap ondersteunt deze werking. Een webinar over dit thema is te herbekijken via https://youtu.be/_MWzBWmjfLA.

Heb je nog meer vragen over de bescherming van de kievit? Dan kan je altijd terecht bij Robbert Schepers: robbert@rlsd.be 

Wil je graag de kievit en grutto beter leren kennen?

Deze lente zijn i.s.m. vzw Durme drie wandelingen gepland:

  • Donderdag 20 april, afspraak om 19u
  • Zaterdag 6 mei, afspraak om 7u

We spreken telkens af aan het Veerhuis (Waterhoek 25, Berlare).

De wandeling is gratis. Afstand is ca 5 km. Inschrijven hoeft niet.


Webinar Kievit in Nesten