Advies kandidaat Nationaal Park Scheldevallei

In deze eerste bevraging wordt er vooral gefocust op een kennismaking met de vele plannen.Terug naar overzicht
Delen

Onze plannen zijn ingediend, duim je mee?

Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt aan ons kandidaatsdossier Nationaal Park Scheldevallei. Dit resulteerde in heel wat plannen, die je hier kan downloaden.

Een landschapsbiografie heeft als doel om de geschiedenis en actuele toestand van een gebied te beschrijven, verklaren en in een boeiend verhaal te gieten. De landschapsbiografie gaat vooraf aan en vormt mee het masterplan door alle bouwstenen klaar te zetten. Het masterplan schrijft vervolgens de visie en ambities voor de toekomst uit voor een langere termijn. In dit geval gaat het om een periode van 24 jaar. Het operationeel plan tenslotte vertaalt de ambities van het masterplan in concrete actiepunten voor de eerste 6 jaar van de werking van het Nationaal Park.

Eind mei moesten we al deze plannen indienen bij de Vlaamse overheid. Er zijn nog vijf kandidaten voor vier erkenningen. De beslissing van jury en Vlaamse regering volgt normaal in het najaar. Duim je mee?

 

Landschapsbiografie Masterplan Masterplan Samenvatting Operationeel Plan

Een eerste bevraging

Aan deze documenten is een hele geschiedenis aan voorafgegaan. Er hebben ook een hele reeks overleg- en inspraakmomenten plaatsgevonden. Via onze website, sociale media en nieuwsbrieven informeerden en informeren we steeds over de laatste stand van zaken.

Ook in de toekomst willen we werken aan een maximaal draagvlak. We staan daarom open voor bottom-up ideeën en willen de bewoners zoveel als mogelijk betrekken: informeel, via onze G-50 groep, ... en op regelmatige basis een bevraging. In deze eerste bevraging focussen we vooral op een kennismaking met onze plannen. We doorlopen kort wat een Nationaal Park inhoudt en wat onze plannen voor de Scheldevallei zijn. Op het einde kan je ook nog de huidige natuurkernzone bekijken tot op perceelsniveau. Er is daarbij ruimte voorzien voor opmerkingen, suggesties, vragen, ...

Naar de bevraging