Beveren en Stekene treden toe tot Regionaal Landschap Schelde-Durme

Ons werkingsgebied is twee gemeenten rijker. Sinds deze maand zijn gemeenten Beveren en Stekene aangesloten bij ons werkingsgebied. De inwoners en besturen kunnen nu gebruik maken van advies en ondersteuning rond landschap en biodiversiteit, groepsaankopen, gratis onderhoud van knotbomen, ... We kijken uit naar een fijne samenwerking! Terug naar overzicht
Delen

Regionaal Landschap Schelde-Durme zet zich samen met de 17 andere regionale landschappen in Vlaanderen in voor landschap, natuur en erfgoed in een specifiek werkingsgebied. Het werkingsgebied van Schelde-Durme omvatte al 22 steden en gemeenten langs Schelde en Durme in de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Nu bevestigen ook Beveren en Stekene hun toetreding tot het Regionaal Landschap. Inwoners en besturen van aangesloten gemeenten kunnen hierdoor vanaf nu gebruik maken van tal van diensten zoals advies rond landschap en biodiversiteit, groepsaankopen, gratis onderhoud van knotbomen enz.

Advies rond landschap, natuur en erfgoed
De aansluiting van Stekene en Beveren bij Regionaal Landschap Schelde-Durme betekent dat de gemeenten en hun inwoners vanaf nu gebruik kunnen maken van heel wat diensten van het Regionaal Landschap.
Zo geeft het Regionaal Landschap advies rond aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (landschapsloket) en biedt het advies en prospectie naar terreinacties rond bescherming van inheemse fauna, flora, Europees beschermde soorten en habitats (natuurloket). Jaarlijks worden verschillende groepsaankopen georganiseerd zoals voor streekeigen plantgoed (fruitbomen, hagen, …) en zaadmengsels. Via het project “Goed Geknot” brengt Regionaal Landschap Schelde-Durme eigenaars van knotbomen in contact met vrijwillige knotters waardoor waardevolle knotbomen correct onderhouden worden.
Regionaal Landschap Schelde-Durme kan de gemeenten ook ondersteunen voor de opwaardering van trage wegen en het herinrichten van openbare plekken tot een groene ontmoetingsplek voor de buurt.


Riet Gillis, voorzitster Regionaal Landschap Schelde-Durme: “Als Regionaal Landschap onderzoeken we steeds de mogelijkheden voor bijkomende projectfinanciering in het kader van bv. provinciale, Vlaamse en Europese projectoproepen. Bij goedkeuring van dergelijk project kunnen gemeenten meeliften bij concrete terreinacties. Dit zorgt voor een win-win situatie waarbij er binnen de gemeente een opwaardering is op vlak van landschap, natuur of erfgoed maar waarbij er financiële steun komt vanuit de Provincies, Vlaanderen of Europa.”

 

© RLSD

Filip Kegels, 1ste schepen gemeentebestuur Beveren, schepen voor groen- en natuurontwikkeling:
“Met deze toetreding realiseren we dit jaar de aanplanting van een aantal hoogstamboomgaarden met houtkanten op aanvraag van de eigenaars zelf. We gaan aan de slag met het project Goed Geknot van RLSD: knotcursussen kunnen doorgaan in landschapspark Molenbeek in Melsele en aansluitend kan RLSD diverse knotbomen (gemeentelijke en private) in beheer nemen. Voor diverse projecten waar Beveren een engagement aanging komt het Landschapsloket van RLSD van pas.”


Jan Van Dooren, teamverantwoordelijke Stekene: "Met het opwaarderen van het open landschap willen we onze gemeente nog aangenamer maken om in te wonen en te ontspannen. We willen al een tijdje werk maken van het opwaarderen van de typische knotwilgenrijen in bepaalde gebied en het behoud van merkwaardige bomen, maar we vinden het ook belangrijk om de synergie tussen landbouw en natuur te versterken. RLSD bezit de kennis, ervaring en personeel om de gemeente hierbij te ondersteunen en daar willen we graag beroep op doen."

Werkingsgebied van 108.000 hectare
Met Stekene en Beveren erbij staat de teller van Regionaal Landschap Schelde-Durme op 24 aangesloten steden en gemeenten. Hierdoor wordt het één van de grootste Regionale Landschappen in Vlaanderen. Riet Gillis: “Door de toetreding van Stekene en Beveren sluit een gebied van meer dan 19.000 hectare aan bij ons Regionaal Landschap. Dat wil zeggen dat we ons ondertussen op een oppervlakte van meer dan 108.000 hectare kunnen inzetten, wat uiteraard positief is voor natuur, landschap en erfgoed.”


18 Regionale Landschappen in Vlaanderen
In Vlaanderen bestaan maar liefst 18 Regionale Landschappen. Samen met overheden, verschillende sectoren (natuur, landbouw, toerisme, jacht, erfgoed, …) en gebruikers van de open ruimte zetten zij zich in op vlak van landschap, natuur en erfgoed. Ze brengen lokale partners en inwoners samen om het typerende landschap in hun werkingsgebied hedendaags en duurzaam vorm te geven. Regionaal Landschap Schelde-Durme is uniek omdat het werkingsgebied zich uitstrekt over 2 provincies, nl. Oost-Vlaanderen en Antwerpen.