Drone zoekt weidevogelnesten in Berlare

PERSBERICHTDelen

We werkten deze week aan een opmerkelijk project in Berlare. In het Aubroek zocht Robbert met een drone naar nesten van kievit en grutto. Dit in het kader van een bijzondere samenwerking tussen verschillende partners uit de sectoren landbouw, jacht en natuur.

Het open graslandgebied Aubroek is een belangrijke plek voor weidevogels. Deze soorten zijn typisch voor weidse en natte graslandgebieden. “Voor symboolsoorten als grutto en kievit is het Aubroek van groot belang. Hier broeden nog zo’n 40 koppels kievit en 10 koppels van de zeldzamere grutto. De meeste nesten zijn aanwezig op percelen van landbouwers, maar ook de korte en bloemrijke percelen in natuurbeheer van vzw Durme zijn van belang als voedsel- en schuilplaats,” zegt Robbert Schepers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Weidevogels maken hun nesten op de grond waardoor deze erg kwetsbaar zijn. Ze worden onbedoeld vernietigd bij het maaien of vallen ten prooi aan roofdieren of het verkeer. Daarom worden in Berlare verschillende acties op poten gezet om de weidevogels en hun nesten te beschermen. Denk aan uitgestelde maaidata, een weidevogelpomp (die een plek drassig houdt) en het vermijden van verkeersslachtoffers. Landbouwers die willen, kunnen ook experimenteren met methodes van wildvriendelijk maaien.

De opvallendste actie is het zoeken van nesten met een drone met warmtebeeldcamera. In samenwerking met Falcoflight wordt deze en volgende week een drone met warmtebeeldcamera ingezet om nesten van weidevogels te vinden. Op die manier kunnen de nesten aangeduid worden en kunnen landbouwers rond de nesten maaien. De drone vliegt ’s morgens vroeg tussen 6u en 9u, voor dat de vegetatie opwarmt door de zon. 

De grutto
© Pixabay

Samenwerking

In het Aubroek werken landbouwers, jagers en natuurliefhebbers samen met de gemeente en Regionaal Landschap Schelde-Durme om het gebied duurzaam te beheren. Zo was de inzet van deze drone mogelijk dankzij financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Berlare, vzw Durme en het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Schepen Urbain Van Boven stelt het zo: “Het doel is een samenwerking rond het beheer van het hele gebied. We willen het behouden als een open meersengebied waar landbouwers het beheer uitvoeren met oog voor landbouw, natuur, landschap, jacht en recreatie.” Landbouwer Karel D’hooghe vult aan: “Het gebied vervult verschillende functies. Dit geeft soms aanleiding tot spanningen maar houdt ook kansen tot samenwerking in. Dat laatste is hier al jarenlang het geval en kan door dit initiatief verder worden uitgebouwd.” 

... en de pers zocht mee!

Op 14 april nodigden we geïnteresseerde journalisten uit om mee te zoeken met de drone. Dat leverde volgende reportages en artikels op.

TV Oost:

Het Journaal van 19u maakte een prachtige reportage >> VRT nws (vanaf minuut 42)

En mooie artikels van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.