Geslaagde startdag knotseizoen

Grote opkomst op ontmoetingsmoment voor knottersDelen

Grote opkomst op startdag voor knotters

Meer dan 60 geïnteresseerde knotters waren afgelopen zaterdag aanwezig op het ontmoetingsmoment voor knotters, het jaarlijkse startschot van het komende knotseizoen. 

Tijdens deze namiddag konden knotters ervaringen uitwisselen met elkaar, er werd informatie gegeven over de gratis knotcursussen die Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert. Ook de werking van het vernieuwde platform www.goedgeknot.be werd toegelicht. Het werd een interessante namiddag, in een gezellig kader met randanimatie en een hapje en drankje! 

 

Goed Geknot: vrijwillig knotten in ruil voor gratis brandhout

Als Regionaal Landschap zetten we ons in voor het behoud en het versterken van ons prachtige landschap. Daarbij horen ook knotbomen, die typisch zijn voor het landschap in onze regio.

Knotbomen zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Onder meer de steenuil, gekraagde roodstaart, holenduif en ringmus houden ervan om hun nest te maken in knotbomen. Knotbomen hebben daarnaast ook een grote landschapswaarde. Wist je dat onze streek zelfs op wereldvlak bekend is voor haar grote aantal knotbomen? Knotbomen maken dus deel uit van ons natuurlijk erfgoed, een reden te meer om ze goed te onderhouden.

Afhankelijk van de boomsoort moeten knotbomen elke 5 tot 9 jaar geknot worden. Zo niet, scheuren de takken af en kunnen ze jouw boom splijten. Mogelijks wordt dat jouw boom fataal en dat betekent een verlies voor de biodiversiteit en voor ons natuurlijk erfgoed!

Niet elke eigenaar van knotbomen, weet hoe hij of zij deze bomen dient te onderhouden. Om ervoor te zorgen dat de knotbomen niet verdwijnen in ons landschap, startten enkele Regionale Landschappen met het project Goed Geknot. Via dit project koppelen wij eigenaars van knotbomen aan vrijwillige knotters (houtzoekers). De vrijwillige knotters onderhouden de bomen gratis en krijgen als tegendienst het brandhout mee naar huis.

Ben je op zoek naar lokaal en duurzaam hout? Kan je vakkundig houtkanten afzetten en bomen knotten? Heb je interesse om samen met vrienden een knotteam op te starten? Of wil je aansluiten bij een bestaand knotteam? Het kan allemaal! Het knotseizoen loopt van 1 november tot en met 28 februari. Heb je interesse om ook als vrijwillige knotter aan de slag te gaan? Registreer je dan snel op www.goedgeknot.be. 

 

Vragen?

Heb je nog verdere vragen? Dan kan je terecht bij Sebastien Leys, medewerker Landschap bij Regionaal Landschap Schelde-Durme, en verantwoordelijk voor het project Goed Geknot binnen ons werkingsgebied: sebastien@rlsd.be - 0473 30 60 89

© Bert Blondeel
© Bert Blondeel
© Bert Blondeel
© Bert Blondeel
© Bert Blondeel
© Bert Blondeel
© Bert Blondeel
© Bert Blondeel