Gratis landschapsplan

Grondeigenaars in de vallei van de Sint-Jansveldbeek en rondom de locatie van de historische Kraaihoeve te Mariekerke kunnen kosteloos een landschapsplan laten opmaken.Terug naar overzicht
Delen

Grondeigenaars gezocht voor gratis landschapsplan

Ben jij in het bezit van een perceel grond of een paardenweide gelegen in de vallei van de Sint-Jansveldbeek en rondom de locatie van de historische Kraaihoeve te Mariekerke (Bornem)? Dan kan Regionaal Landschap Schelde-Durme voor jou een gratis landschapsplan opmaken. Zo'n plan geeft tips hoe jouw perceel opgewaardeerd kan worden tot een meerwaarde voor landschap, natuur, erfgoed en biodiversiteit. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) biedt daarnaast ook financiële ondersteuning voor de uitvoering ervan. 

Landinrichtingsplan ‘Sint-Jansveldbeek’

Landinrichtingsprojecten dragen bij aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de open ruimte. Het Landinrichtingsproject Sint-Jansveldbeek beslaat de open ruimte tussen de dorpskernen van de deelgemeenten Branst in het noorden, en Mariekerke in het zuiden, waar het valleigebied van de Sint-Jansveldbeek als een blauwgroene verbinding door loopt. In het westen vormt de Schelde de grens, in het oosten het landbouwgebied van de voormalige ruilverkaveling Klein-Brabant.

Dit gebied heeft een hoge ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde, maar kampt ook met een aantal knelpunten. Met dit landinrichtingsproject werkt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het zichtbaar maken van het erfgoed en het historische landschap rond de vroegere Kraaihoeve, een optimalisatie van de waterhuishouding in combinatie met natuur- en landschapsbeheer, een verbetering van het wandelnetwerk en een verhoogde verkeersveiligheid.  De VLM werkt hiervoor samen met verschillende partners zoals de gemeente Bornem, de Belgische Boerenbond, Natuurpunt, de Vlaamse overheid, het polderbestuur, de Bosgroep en het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Een gratis, op maat gemaakt landschapsplan

Aangezien een groot deel van de percelen binnen dit gebied privé-eigendom is, hebben we ook de hulp van particulieren nodig. Wij zoeken paardenhouders en grondeigenaars die hun steentje willen bijdragen aan een ecologische en cultuurhistorisch waardevol landschap. Het gebied waarbinnen we op zoek zijn is weergegeven op het kaartje. Wat bieden we?

  • Het Regionaal Landschap Schelde-Durme stelt gratis een op maat gemaakt landschapsplan op voor jouw perceel: knotbomen, bomenrijen, heggen, houtkanten… zorgen ervoor dat jouw perceel (nog) meer deel uitmaakt van het landschap, uiteraard rekening houden met het landgebruik.
  • VLM coördineert en voert de werken uit en betaalt 50% van de uitvoeringskosten.
  • Als eigenaar betaalt u dus slechts 50% van de uitvoeringskosten en krijgt u in ruil een opwaardering van uw perceel met een meerwaarde voor het landschap, natuur, biodiversiteit en erfgoed.

Dit aanbod geldt voor iedereen die één of meerdere percelen heeft binnen het afgebakende projectgebied met een open karakter en een landschappelijke meerwaarde. Dus niet voor afgesloten tuinen. Voor beboste percelen verwijzen we door naar de Bosgroep Antwerpse Gordel (antwerpsegordel@bosgroep.be – 03/355 09 40).

Voor paardenweiden maken wij een paard-vriendelijk landschapsplan op. Goed weidebeheer, heggen en houtkanten, poelen, schaduwbomen... komen niet alleen het landschap ten goede, maar ook uw paarden. Een meer natuurlijke paardenweide zorgt voor minder stress bij de paarden doordat het meer kansen biedt voor natuurlijk paardengedrag. Meer kruidige vegetatie op de weide en meer heggen en bomen waaraan ze kunnen knabbelen zorgen er bovendien voor dat de paarden meer mineralen opnemen. Alleen maar voordelen dus! 

?Heb je interesse, of wil je graag meer informatie ontvangen?
Dan kan je hiervoor terecht bij Eliza Romeijn-Peeters via eliza@rlsd.be of 0499 77 11 73.


Landinrichtingsproject Sint-Jansveldbeek

© Regionale Landschappen