Groenkapoen aan de slag met KSA Zwijndrecht

Via het project 'Groenkapoen' gaat ons regionaal landschap de samenwerking aan met KSA Zwijndrecht voor het natuurlijker inrichten van hun terrein.Delen

Groenkapoen aan de slag met KSA Zwijndrecht

Er liggen nog grote kansen in het natuurlijker inrichten van terreinen van jeugdbewegingen. De vele klimaatmarsen tonen aan dat het draagvlak bij de jeugd hiervoor ook groot is. Via het project 'Groenkapoen' zullen de Antwerpse regionale landschappen, elk met één jeugdbeweging samenwerken om hun jeugdbewegingsterrein op te waarderen op vlak van biodiversiteit, klimaatadaptatie, ontharding en natuurbeleving. Ons regionaal landschap gaat de samenwerking aan met KSA Zwijndrecht. 

Met Groenkapoen krijgen jeugdbewegingen een instrument in handen om woorden om te zetten naar daden en zelf te werken aan het klimaat in hun eigen leefwereld. Samen bouwen aan een klimaatrobuust jeugdbewegingsterrein wordt het uithangbord van dit project. Bovendien zoekt het lokaal beleid actief naar groen speelweefsel, ontmoetingsplekken, groenblauwe dooradering en klimaatadaptieve acties. Dit kan een win-win zijn voor gemeente en jeugdbeweging.

Het project Groenkapoen is een samenwerking tussen de Antwerpse Regionale Landschappen met telkens één jeugdbeweging.Onze regionaal landschap gaat de samenwerking aan met KSA Zwijndrecht. We ontmoetten elkaar tijdens de expertenwerkgroep voor het project Poldertuin. KSA Zwijndrecht was meteen heel enthousiast om hun terrein aan te pakken en samen te werken.

De Kick-off was op zaterdag 19 februari. Een werkgroep van de leiding/oud-leiding/ouder ging aan de slag: observatie van het gebruik van het huidige terrein, analyse, inspiratie, prioriteiten bepalen en de eerste ideeën voor het toekomstig ontwerp werden op papier gezet. De KSA zal eind maart een crowdfunding op poten zetten ism Streekfonds Oost-vlaanderen om de realisaties te kunnen ‘cofinancieren’. Hou dus zeker onze nieuwsbrief en Facebook pagina in de gaten.

Het project Groenkapoen werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.

Ontdek hier de crowdfunding!