Herstel natte natuur in Dendermonde

Maandag 25 maart gingen we met het ganse team naar Dendermonde voor een terreinbezoek aan het Meirdamgebied aan de Sint-Onolfspolder. De komende 4 jaar willen we er in het kader van project Wetlands4Cities samen met onze partners een stedelijk wetland als natuurlijke klimaatbuffer realiseren door het verhogen van natuurlijke waterpeilen, biodiverse sloten en vochtige bloemrijke graslanden.Delen

Maandag 25 maart gingen we met het ganse team naar Dendermonde voor een boeiend terreinbezoek aan het Meirdamgebied aan de Sint-Onolfspolder, bij de monding van de Dender in de Schelde. Dit gebied op minder dan 1 km van stad Dendermonde is een van de historische overstromingsgebieden in de Scheldevallei met veen in de bodem. De komende 4 jaar willen we er in het kader van project Wetlands4Cities samen met onze partners een stedelijk wetland als natuurlijke klimaatbuffer realiseren door het verhogen van natuurlijke waterpeilen, biodiverse sloten en vochtige bloemrijke graslanden. Herstel van waterbuffering, veen en biodiversiteit gaan hier hand in hand met het tegengaan van de effecten van droogte en hitte. Bovendien werken we zo mee aan het actieprogramma van Nationaal Park Scheldevallei. 

Ontdek onze watergebonden projecten op de projectpagina.

 

© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD