Inspiratie efficiënt waterbeheer

Ook jij kan met je tuin bijdragen aan een betere waterhuishouding. Ontdek hier de watertips van Bartel Van Riet.Terug naar overzicht

Inspiratie efficiënt waterbeheer met groenzones

Langdurige droogtes, intense regenbuien én de steeds toenemende verharding zorgen ervoor dat regenwater niet voldoende kan infiltreren in de bodem. Dit zorgt voor waterschaarste én wateroverlast. Wij ontwikkelden samen met andere partners interessante workshops, filmpjes en tips, waarmee gemeenten, zonder veel moeite, watertips voor de private tuin kunnen meegeven aan hun inwoners.

Klimaatverandering zorgt voor een ongelijke spreiding van regen. Hierdoor worden we steeds vaker geconfronteerd met langdurige droogte en meer intense regenbuien, wat kan leiden tot waterschaarste én wateroverlast. Tegelijkertijd zijn er zoveel verhardingen dat regenwater onvoldoende kan doorsijpelen in de bodem. Grote hoeveelheden water worden hierdoor te snel afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten die deze hoeveelheid niet aankunnen. We zien dus steeds vaker overstromingen, terwijl het grondwater te weinig wordt aangevuld.

Ook de burger kan met zijn tuin bijdragen aan een betere waterhuishouding. De filmpjes met Bartel Van Riet geven watertips voor ieders tuin.

 

Heb je nog verdere vragen over efficiënt waterbeheer? Dan kan je altijd contact opnemen met Eliza Romeijn-Peeters - eliza@rlsd.be 

Deze inspiratie kadert binnen het PDPO-project 'Naar water efficiënt beheer met groenzones’. Dit project zet actief in op kennisbundeling en demonstraties. De provincie Oost-Vlaanderen, de Vereniging voor Openbaar Groen vzw (VVOG), het Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS), de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw (Velt) en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) werken samen elk vanuit hun expertise en doelpubliek om het thema efficiënt waterbeheer te belichten.

 

 

Hoe kun je regenwater vasthouden in de tuin? 


Regenwater opvangen in je tuin: van een regenton tot een wadi. 


Water in de tuin

5 tips om regenwater vast te houden en te gebruiken.

Download deze brochure van VELT