Efficiënt waterbeheer met groenzones

Klimaatbestendige groenzones creëren: tips en technieken voor particulieren en gemeentebesturenDelen

Klimaatverandering zorgt voor stijgende temperaturen en een ongelijke spreiding van regen: langdurige droogte en meer intense regenbuien komen steeds vaker voor. Tegelijkertijd zijn er alsmaar meer verhardingen, waardoor het regenwater onvoldoende kan doorsijpelen in de bodem. Grondwater wordt hierdoor te weinig aangevuld, en grote hoeveelheden water worden te snel afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten, die deze grote hoeveelheden niet aankunnen. De combinatie van al deze factoren zorgt voor waterschaarste op het ene, en wateroverlast op het andere moment. Via gerichte en functionele inzet van groen kunnen we Vlaanderen beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering en de leefbaarheid in gemeenten en steden vergroten.

 

Klimaatbestendige groenzones

Groen in de stad zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, verkoelt in warme periodes en heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Je kan klimaatbestendige groenzones creëren door te kiezen voor droogtolerante planten of planten met hoge waterverdamping. Ook kan je bij de aanleg en het onderhoud van groenzones het water beter beschikbaar maken voor de beplanting, zoals door de optimalisatie van de bodemkwaliteit en bodemafdekking. Daarnaast kan je groenzones inzetten om water lokaal te laten infiltreren en zo de grondwatertafel op peil te houden en wateroverlast te beperken.

© Regionale Landschappen
© Regionale Landschappen

Ook in de particuliere tuin

Ook de burger kan met zijn tuin bijdragen aan een betere waterhuishouding en dit met enkele eenvoudige ingrepen: minder verharding, het plaatsen van een regenton of het creëren van een wadi of poel. We ontwikkelden handige filmpjes en een brochure met tips om water langer vast te houden in de private tuin. 

Deze inspiratie kadert binnen het PDPO-project 'Naar water efficiënt beheer met groenzones’. Dit project zet actief in op kennisbundeling en demonstraties. De provincie Oost-Vlaanderen, de Vereniging voor Openbaar Groen vzw (VVOG), het Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS), de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw (Velt) en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) werken samen elk vanuit hun expertise en doelpubliek om het thema efficiënt waterbeheer te belichten.

 

 

Hoe kun je regenwater vasthouden in de tuin? 


Regenwater opvangen in je tuin: van een regenton tot een wadi. 


Water in de tuin

5 tips om regenwater vast te houden en te gebruiken.

Download deze brochure van VELT

Vragen?

Heb je nog verdere vragen over efficiënt waterbeheer? Dan kan je altijd contact opnemen met Eliza Romeijn-Peeters - eliza@rlsd.be