Interview met poelenvrijwilliger Astrid Martens

Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) kan rekenen op tal van vrijwilligers die zich inzetten voor onze regio. In het kader van de Week van de vrijwilliger zetten we graag één van hen in de kijker. We stelden enkele vragen aan Astrid Martens (69), woonachtig te Tielrode (deelgemeente van Temse) en vrijwilliger bij onze poelenwerking.Delen

Dag Astrid. Hoe ben je in aanraking gekomen met de poelenwerking?

In 2007 werd er vanuit de gemeente een oproep gedaan naar vrijwilligers voor een paddenoverzetactie in onze straat (medewerkers van Natuurpunt gaven de introductie, in die tijd bestond Regionaal Landschap Schelde-Durme nog niet in onze buurt). Ik was meteen enthousiast en heb mij aangemeld. Niet veel later zocht men vrijwilligers voor een poelenwerkgroep in Temse en sindsdien heb ik de smaak te pakken om ook mijn steentje bij te dragen.

© Astrid Martens

Wat houdt dat precies in, de poelenwerking?

Onze werkgroep bestaat uit een 14-tal mensen waarmee we poelen in de buurt inventariseren en opvolgen. Alle poelen in onze buurt worden verdeeld en de bedoeling is dat elk groepje vrijwilligers 1 stuk voor haar rekening neemt. We bekijken zo elk jaar of een poel nog zichtbaar is in het landschap en in welke staat die zich bevindt. Daarnaast nemen we enkele foto's en zorgen we voor een detailbeschrijving. Voor de poelen die in slechte staat zijn bekijkt Regionaal Landschap Schelde-Durme - waaronder jullie collega Robbert - samen met de gemeente en de eigenaar of die hersteld kunnen worden.

Af en toe inventariseren we poelen met fuiken om te onderzoeken welke diersoorten/amfibieën in de poelen voorkomen. In onze regio komt namelijk nog de mooie en zeldzame kamsalamander voor. We hebben dit ook ooit eens gedaan samen met de kinderen van een vrijwilligster. Heel fijn!

Wat maakt dat je zo enthousiast bent over het vrijwilligerswerk? Waarom zouden anderen zich moeten aanmelden?

Ik vind het enorm fijn om te doen omdat ik buiten bezig ben, veel bijleer (over poelen, natuur en diersoorten) en mijn eigen omgeving beter leer kennen. Daarnaast is het sociale aspect altijd belangrijk geweest voor mij. Ik ben steeds actief geweest bij tal van organisaties die werken rond thema’s die ik belangrijk vind. Naast lid van de poelenwerking ben ik ook aangesloten bij Wegspotters voor Trage wegen, Schoon volk (een vrijwilligersgroep die zich inzet tegen zwerfvuil in het Waasland), 2 burgerinitiatieven rond ruimtelijke ordening en milieu, Groen Temse, voedselteams, Oxfam Wereldwinkel en de lokale milieuvereniging Ons Streven.


Heb je een leuke/grappige anekdote?

6 jaar geleden hebben mijn man en ik op een extra perceel een bosje aangeplant én heeft RLSD 4 poelen aangelegd. Ik ben nu dus trotse eigenaar van poelen. We doen zoveel mogelijk zelf: mijn man houdt zich voornamelijk bezig met het bosje, ik met de poelen. Ik heb er mijn handen mee vol: wilgenscheuten, wortels van riet en lisdodden moeten beperkt blijven in de poel maar het is een heel karwij om ze uit te steken. Maar ook maaien met de zeis rond de poel is één van de werkjes die er bij horen. Bij de jaarlijkse paddenoverzet valt het stijgende aantal amfibieën dat uit dat bosje komt trouwens erg op. Ze vinden er een veilige winterschuilplaats. Het lijkt wel een paddenkwekerij geworden.

Daarnaast heb ik op een open MINAraad rond amfibieën samen met een andere vrijwilliger een actje opgevoerd over een poelenbezoek. Dat was heel leuk en werd gesmaakt.

Dankjewel voor het gesprek, Astrid!

 

Wil je meer weten over onze poelenwerking? Bekijk dan zeker onze projectpagina: https://www.rlsd.be/projecten/water-in-het-landschap

Heb je zin gekregen om je ook te registreren als vrijwilliger? Neem dan zeker contact met ons op: https://www.rlsd.be/contact-nieuw/