Inventarisatie trage wegen Destelbergen

Hou je van wandelen en wil je je omgeving op een andere manier leren kennen? Dan is de inventarisatie van de trage wegen in Destelbergen beslist iets voor jou. Tijdens het startmoment op 8 juni 2024 in de Kollebloem kregen vrijwilligers alle info die nodig zijn om mee te helpen met de inventarisatie. Op deze pagina vind je het nodige kaartmateriaal en de handleiding.Delen

Gemeente Destelbergen werkt aan een beleidskader voor haar traag netwerk. Dit is een langetermijnvisie die het netwerk van verbindingen voor fietsers en voetgangers moet verbeteren en verfijnen. De gemeente werkt hiervoor samen met Trage Wegen vzw en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

De inventaris van alle trage wegen in Destelbergen dateert van 2010. Sindsdien zijn er nieuwe paadjes bijgekomen maar werden er ook wegen afgesloten. Om al deze veranderingen in kaart te brengen doet de gemeente beroep op inwoners voor een terreincheck die plaatsvindt tijdens de zomer van 2024 met een inventarisatie-app. 

Op het startmoment op 8 juni kregen vrijwilligers alle info die ze nodig hebben om tijdens de zomer van 2024 mee te helpen met inventarisatie van de trage wegen in Destelbergen. Hier kan je de inventarisatiekaart bekijken, om een keuze te maken in de sectoren. Je kan hier ook de handleiding bekijken.

Download de kaart Download de handleiding

Voor meer info kan je terecht bij Lies Vervaet: lies@rlsd.be of 0495 42 47 66.

Meer weten over hoe we werken aan trage wegen? Je leest er alles over op de projectpagina.

© RLSD
© RLSD