Inwoners Wetteren dromen mee over herinrichting kerkplein

Kerkplein van wijk Overbeke in Wetteren wordt hervormd tot warme en groene ontmoetingsplek voor de buurtDelen

Het klassieke verharde kerkplein in de wijk Overbeke (Wetteren) wordt de komende jaren heraangelegd met de nodige aandacht voor ontharding, vergroening, spelen en ontmoeten. Zo kan deze ruimte uitgroeien tot een warme en groene ontmoetingsplek voor de hele buurt. Onder leiding van Regionaal Landschap Schelde-Durme worden in de komende weken de noden, wensen en dromen van de buurt in kaart gebracht. Deze ideeën en suggesties worden nadien meegenomen in een eerste voorontwerp. Lokaal Bestuur Wetteren kan voor deze heraanleg rekenen op een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Nood aan groene plek voor de buurt

De wijk Overbeke in Wetteren kende de afgelopen jaren een stijgend bevolkingsaantal door de komst van een nieuwe woonwijk en de aanwezigheid van verschillende organisaties: een woonzorgcentrum, een basisschool, een dagcentrum voor mensen met een beperking en de jeugdwerking Habbekrats.
Bij de bevolkingsbevraging uit 2019 scoorde Overbeke van alle wijken in Wetteren het laagst op buurttevredenheid. Overbekenaars misten groen, een plek voor kinderen en sociaal contact met hun buren.
De buurt komt al enkele jaren meer tot leven door de verschillende burgerinitiatieven die georganiseerd worden in het kerkgebouw van Overbeke. Nu wil Lokaal Bestuur Wetteren ook het gebied rond de kerk beter uitwerken. De komende jaren wordt deze publieke ruimte heraangelegd met de nodige aandacht voor ontharding, vergroening, spelen en ontmoeten.

 

Participatietraject polst naar wensen van de buurt

Voor de heraanleg krijgt Lokaal Bestuur Wetteren financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en van het Europees Landbouwfonds voor  Plattelandsontwikkeling. Regionaal Landschap Schelde-Durme zorgt voor de nodige begeleiding.

De eerste fase – de participatiefase – werd dit najaar opgestart. Annelies Sevenant, Regionaal Landschap Schelde-Durme: “In deze fase  verzamelen we de noden, wensen en dromen van de buurtbewoners en de organisaties die rond het kerkplein aanwezig zijn. Door met hen rekening te houden, kan deze ruimte uitgroeien tot een warme en groene ontmoetingsplek voor de hele buurt.”

Begin oktober konden buurtbewoners alvast hun input geven tijdens Overbeke Feest!
Morgen trekt Regionaal Landschap met een aantal buurtbewoners en organisaties naar twee inspirerende plekken in de buurt. Ann Sels, Regionaal Landschap Schelde-Durme: “De bedoeling is om op deze plekken over de generaties heen te inspireren, samen te observeren,  ervaringen en ideeën uit te wisselen.”
Donderdag 20 oktober gaat men op het plein zelf aan de slag om nog meer input te verzamelen van de buurt, en dit via kinderen van de nabijgelegen school, senioren van het woonzorgcentrum, de bib, vzw Overbeke, … Iedereen is welkom om input te geven!

Ontwerp en uitvoering

De input die uit de participatiefase komt, wordt door Regionaal Landschap Schelde-Durme meegenomen in een eerste ontwerp. Dit ontwerp wordt nog besproken met het gemeentebestuur en de buurt, en indien nodig bijgewerkt. De effectieve heraanleg is voorzien om te starten vanaf het najaar van 2023. 

 

Wil je dit project op de voet volgen? Dan kan dit op de projectpagina: 

Naar de projectpagina Kerk Overbeke
© RLSD
Rommelmarkt Overbeke
© RLSD