Populariteit van knotten, in ruil voor gratis brandhout, in de lift

Populariteit van knotten, in ruil voor gratis brandhout, in de lift

Regionale Landschappen lanceren nieuwe website goedgeknot.beDelen

Populariteit van knotten, in ruil voor gratis brandhout, in de lift

Regionale Landschappen lanceren nieuwe website goedgeknot.be

Knotbomen zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Zij hebben een regelmatig beheer nodig dat arbeidsintensief is. Via het project Goed Geknot koppelen Regionale Landschappen vrijwillige knotters aan eigenaars van knotbomen. De knotters onderhouden de bomen gratis en krijgen als wederdienst het brandhout gratis mee naar huis. In tijden van energiecrisis zorgt dat voor een toename van geïnteresseerde knotters. Om vraag en aanbod vlot op mekaar af te stemmen, lanceren de Regionale Landschappen en de Stadlandschappen een vernieuwde versie van www.goedgeknot.be.

Knotbomen: een bron van biodiversiteit
Knotbomen hebben vele troeven. Ze bieden een schuil- en nestplaats aan dieren en insecten. Ze hebben ook een grote landschapswaarde. Zo staat Vlaanderen, naast Nederland, zelfs op wereldvlak bekend voor haar grote aantal knotbomen. Ze maken deel uit van ons natuurlijk erfgoed, een reden te meer om ze goed te onderhouden.

Afhankelijk van de boomsoort, worden knotbomen elke 5 tot 9 jaar geknot. Zoniet, scheuren de takken af en splijt de boom. Dit kan de boom fataal worden, wat een groot verlies betekent voor de biodiversiteit en ons natuurlijk erfgoed.

Stijgende interesse om als knotter aan de slag te gaan
Om de bestaande knotbomen correct te onderhouden en te bewaren, lanceerden de Regionale Landschappen al in 2018 het platform Goed Geknot. Via dit project koppelen we eigenaars van knotbomen aan vrijwillige knotters. De vrijwillige knotters onderhouden de bomen gratis en krijgen het brandhout in ruil mee naar huis.

De laatste jaren vonden steeds meer vrijwillige knotters hun weg naar Goed Geknot, en ook dit jaar merken de Regionale en de Stadlandschappen een sterk verhoogde interesse. Sebastien Leys, Regionaal Landschap Schelde-Durme: “Het knotseizoen loopt van november tot en met februari. Het seizoen wordt elk jaar afgetrapt met een startdag voor geïnteresseerde knotters. Dit jaar zijn de inschrijvingen in Oost-Vlaanderen hiervoor met maar liefst 50% gestegen tegenover vorig jaar. Er is dus duidelijk meer interesse om als knotter aan de slag te gaan.”

Ook de jaarlijkse knotcursussen die de Regionale en Stadlandschappen organiseren, zijn snel volzet. Sebastien: “Onze cursussen voor beginners zetten vrijwilligers op pad om op een juiste en veilige manier te starten met knotten. Sinds vorig jaar bieden we naast de cursus voor beginners ook bijscholingen aan voor gevorderde knotters. Beide cursussen kunnen telkens op veel interesse rekenen.”

Goed Geknot in nieuw jasje
Wie interesse heeft om vrijwillig te knotten, of wie eigenaar is van knotbomen, kan zich registreren op www.goedgeknot.be. De Regionale en de Stadlandschappen beheren dit platform, dat aan de hand van de ingevulde gegevens, de juiste knotters en eigenaars met elkaar in contact brengen. Om de stijgende registraties overzichtelijker te beheren, werd www.goedgeknot.be in een nieuw jasje gestoken.

Sebastien Leys: “De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en biedt meer overzicht. Tijdens het registratieproces geven eigenaars van knotbomen de locatie van de bomen in, de dikte van de takken en de datum van de laatste onderhoudsbeurt. De knotters melden over welk materiaal ze beschikken, in welke regio ze willen knotten, en stellen een knotteam samen met meerdere vrijwilligers.”

Dankzij Goed Geknot krijgen knotbomen het juiste onderhoud, wat positief is voor de biodiversiteit en voor ons natuurlijk erfgoed. In 2021-2022 werden via Goed Geknot maar liefst 4800 knotbomen onderhouden.

 

Een initiatief van de Regionale en de Stadlandschappen in Vlaanderen

© RLNH
© Kopterman
© Kopterman