Regionale landschappen planten 442 510 bomen en struiken in 2022

De 16 Regionale Landschappen van Vlaanderen publiceren met trots de gezamenlijke jaarcijfers van 2022. Inrichting van nieuwe natuur en landschapsherstel blijft daarbij het zwaartepunt van de werking.Delen

Werken aan kwaliteitsvolle landschappen, voor iedereen 

In totaal gingen dankzij de Regionale Landschappen 442 510 bomen en struiken de grond in. Dit resulteerde onder andere in  125 km extra hagen, 136 000 m² houtkanten en 221 nieuw aangeplante hoogstamboomgaarden. Daarnaast werden dankzij deze 16 streekorganisaties 158 poelen gegraven. Ze zorgden ook voor herstel, onderhoud of nieuwe aanleg van  258 km trage wegen en 217 ha graslanden.

Waar de regionale landschappen niet zelf de handen uit de mouwen steken, ondersteunen ze lokale besturen, eigenaars of beheerders om natuur en landschap te versterken: meer dan 3.000 keer traden ze als adviesverlener op in 2022.  Dankzij de samenaankopen zoals Behaag je tuin, Limburg zaait, de 1000 bomenactie vinden meer mensen de weg naar kwalitatief plant- en zaaigoed om onze regio verder te vergroenen en verduurzamen. 

Regionale landschappen zetten ook sterk in op natuurbeleving voor verschillende doelgroepen. In 2022 zorgden ze voor inrichting van meer speelnatuur op 127 scholen en publieke locaties in Vlaanderen. Ze stonden daarnaast in voor het beheer van 3.045 km aan wandelpaden. Er werden maar liefst 1.356 evenementen en cursussen voor het brede publiek georganiseerd rond diverse natuur- en landschapsthema's.

Een geïntegreerde aanpak voor aanleg en beheer van kleine landschapselementen 

“We zijn erg tevreden met deze mooie jaarcijfers, maar er ligt nog veel werk op de plank. Kleine landschapselementen zoals hagen, heggen en houtkanten hebben doorheen de tijd een deel van hun economische waarde verloren en dreigen daarom vaak te verdwijnen uit ons landschap. Ze zijn als verbinding en buffer tussen en rond de grotere natuurkernen essentieel voor een aantal zgn. ‘ecosysteemdiensten’. De biodiversiteit in het landschap verhogen is uiteraard belangrijk, maar die kleine landschapselementen zorgen ook voor erosiebestrijding, een betere waterkwaliteit en wapenen ons landschap tegen de klimaatveranderingen die op ons afkomen. We zetten daarom in op én het aanplanten van nieuwe hagen en houtkanten én een gericht beheer ervan”, vertelt Patrick Endels,  coördinator Regionaal Landschap Brabantse Kouters.

© RL Zuid-Hageland

Landschapsregisseurs maken het landschap klaar voor de toekomst

De Regionale Landschappen in Vlaanderen, met hun meer dan 200 medewerkers, streven elke dag naar die biodiverse, klimaatrobuuste en beleefbare landschappen. We doen dat op basis van de streekidentiteit, vanuit een gedegen terreinkennis en vooral ook met een globale visie op het landschap. Als landschapsregisseurs werken we daarvoor nauw samen met Vlaanderen, provincies, gemeenten en organisaties op het snijvlak van landbouw, natuur, jacht, erfgoed en recreatie”, zegt Bas Van Der Veken trots als voorzitter Vlaams Overleg Regionale Landschappen. 

Regionale landschappen werken vooral vanuit kennis en ervaring, vanuit verbinding met het lokale netwerk, vanuit liefde voor de streek en met de voeten op en in de grond. Ze verbinden bewoners, boeren en bezoekers met het landschap. Gezonde landschappen leiden tot gezonde mensen en een aantrekkelijke leefomgeving met een hoge recreatieve en toeristische belevingswaarde", bevestigt Riet Gillis, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen.

© Regionale Landschappen

Zelf het landschap beleven en beheren? #regionalelandschatten 

In elk regionaal landschap valt er heel wat te beleven. Elk Landschap is als het ware een schatkist. Op onze webpagina 'beleven' vind je wandelingen, fietstochten, speelnatuur en verrassend historisch erfgoed uit je buurt. Beleef de mooie landschappen en geniet.
Wil je zelf de handen uit de mouwen steken? Op de website vind je tal van praktische beheertips en gratis publicaties