Trage wegen in Ruisbroek: neem deel aan de evaluatie!

Help jij mee om de trage wegen van Ruisbroek op te waarderen? Geef dan jouw mening via deze evaluatiedocumenten!Terug naar overzicht
Delen
Het bestuur van Puurs-Sint-Amands wil haar trage wegen opwaarderen. Eerder werden al de trage wegen van Breendonk, Liezele en Sint-Amands onder de loep genomen. Nu is Ruisbroek aan zet. De afgelopen maanden inentariseerden tal van enthousiaste vrijwilligers alle trage wegen in Ruisbroek. Het resultaat van hun vele werk is de evaluatiekaart. Daarop staan alle trage wegen naargelang hun toegankelijkheid:
 • Groen: vlot toegankelijk
 • Oranje: deels toegankelijk, knelpunt
 • Rood: niet toegankelijk

Nu willen we graag jullie mening horen: welke trage wegen zijn voor jou of jouw vereniging belangrijk? Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Waar zijn er potenties om alternatieve, veilige en mooie verbindingen te realiseren? Kortom, wat is goed en wat kan beter?

Ga op pad met onze evaluatiekaarten, bezoek zoveel wegjes als je zelf wil en noteer jouw bevindingen in de evaluatiebundel. In deze bundel kan je per trage weg een aantal vraagjes beantwoorden. Vergeet zeker niet de sector en de nummer van de weg te noteren (voor de padvinders: dit is een andere nummering dan op de werkkaarten). Ook andere ideeën en suggesties zijn welkom.

Onderaan deze pagina vind je:

 • De evaluatiebundel (ook kan je hier algemene informatie over het project nalezen). Je kan dit document downloaden en invullen. Vul je dit document digitaal in? Dan kan je het mailen naar lies@rlsd.be. Vul je de bundel liever in op papier? Dan kan je de papieren versie afgeven op het gemeentehuis ter attentie van Heleen Van Hecke, klimaatexpert gemeente Puurs-Sint-Amands. We ontvangen de bundels graag voor 15 oktober 2022.

 • De volledige evaluatiekaart: dit is één grote kaart met alle trage wegen van het volledige projectgebied. Deze kan je het best afdrukken op A0-formaat.

 • Omdat dit een zeer grote kaart is, hebben we ook drie detailkaarten voorzien:
  • Een detailkaart van het noordoostelijke gedeelte
  • Een detailkaart van het noordwestelijke gedeelte
  • En een detailkaart van het zuidelijke gedeelte
   Deze detailkaarten kan je makkelijker afdrukken op A3- of A4-formaat. 

Op donderdag 27 oktober 2022 worden alle evaluatiebundels, voorstellen en adviezen besproken tijdens een Map-it, om 20 uur in De Nieuwe Ark. De bedoeling is dat we, door alle knelpunten, kansen, wensen… op kaart aan te duiden, tot een lijst van ongeveer 10 prioritaire acties aan de trage wegen in Ruisbroek te komen. Dit vormt dan een leidraad waarmee het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands mee aan de slag kan de komende jaren.
Iedereen is welkom, ook al vulde je reeds een bundel in of was je tot nu toe niet betrokken. Graag inschrijven via lies@rlsd.be

 

Veel succes met de evaluatiebundel en geniet vooral van alle mooie wandelingen in Ruisbroek! 

 
Download hier de evaluatiebundel Download hier de volledige evaluatiekaart Download hier de evaluatiekaart - deel Noordoost Download hier de evaluatiekaart - deel Noordwest Download hier de evaluatiekaart - deel Zuid

Vragen?

Dan kan je altijd terecht bij Lies Vervaet, onze medewerkster Trage Wegen: lies@rlsd.be