Uitreiking Tragewegenawards

Eerste uitreiking van awards voor lokale besturen die actief bezig zijn met trage wegen.Terug naar overzicht
Delen

Op dinsdag 4 oktober 2022 werden voor de eerste maal de Tragewegenawards uitgereikt. De Provincie Oost-Vlaanderen wil daarmee de lokale besturen in de kijker plaatsen die actief bezig zijn rond dit thema. Temse, Hamme en Lebbeke vielen in de prijzen. Alle drie deze gemeenten werden bij hun tragewegentrajecten ondersteund door Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Riet Gillis, Gedeputeerde, bevoegd voor Mobiliteit: "Temse, Hamme en Lebbeke zijn de verdiende winnaars van de tragewegenawards. De drie gemeenten voeren een zeer actief tragewegenbeleid, dat ook andere gemeenten kan inspireren om nog meer in te zetten op trage wegen. Op die manier kunnen we een provinciebreed netwerk van trage wegen ontwikkelen tegen 2025."

De winnaars krijgen elk een bedrag van 1 500 EUR om te besteden aan het inhuren van een foodtruck op een tragewegenevenement. De winnende gemeenten krijgen ook een bordje om te bevestigen in het gemeentehuis of op een andere plek in de gemeente. 


Awards

15 Oost-Vlaamse lokale besturen dienden hun kandidatuur in voor één of meerdere awards. Een jury selecteerde drie gemeenten per award. Waarna Temse, Hamme en Lebbeke gekozen werden als winnaars.

Lifetime Achievement award

Gemeenten die al lang en intensief aan hun tragewegenbeleid werken

  • Temse: sinds 2001 hebben ze een netwerkvisie opgemaakt; ze leggen elk jaar een paar wegjes aan.
  • Erpe-Mere: actief sinds 2009, sinds dan veel nieuwe en opgewaardeerde verbindingen, zeer uitgebreid en goed onderhouden netwerk.
  • Lebbeke: bezig sinds 2012; ze realiseren nieuwe verbindingen per deelgebied en hebben een eigen gemeentelijk tragewegenloket.

Schoonheidsaward

Mooiste trage weg 2022

  • Hamme: Vrouwbroekdijkwegel: pittoreske historische dijkweg, ligt aan een zeer rustig belangrijk natuurgebied
  • Zwalm: Kasteelpad: schilderachtig wegje in en langs bosgebied, in landelijk Noord-Zwalm
  • Brakel: IJskelderweg: typische holle weg, avontuurlijke aanloop naar natuurgebied Burreken


Award Beste Burgerbetrokkenheid

Gemeenten die hun inwoners intensief betrekken bij het tragewegenbeleid

  • Lebbeke: pilootgemeente bij wegspotters (sinds 2015, peter en meterproject), veel activiteiten voor burgers (dag trage weg, kaarten, wandelingen)
  • Erpe-Mere: wegspotters sinds 2020, bewoners suggereren nieuwe verbindingen, renovatie kapel langs wegje door omwonenden, opmaak tragewegenwandelkaarten en organisatie wandelingen
  • Hamme: wegspotters sinds 2021, burgers betrokken bij opening nieuwe wegjes en naamgeving, regelmatig wandelingen, tragewegenkaart


Actief tragewegenbeleid met ondersteuning van Regionale Landschappen

Sinds 2008 voert de Provincie Oost-Vlaanderen een tragewegenbeleid. Gemeenten worden door Regionale Landschappen ondersteund bij de opmaak van tragewegenplannen en bij de realisatie van de heropening of heraanleg van trage wegen. Voor de heraanleg van trage wegen en de plaatsing van naamborden kunnen lokale besturen ook een beroep doen op subsidies bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

Regionaal Landschap Schelde-Durme ondersteunde alle drie de winnaars bij hun traject rond trage wegen.

In Hamme werden alle trage wegen reeds geïnventariseerd, geëvalueerd en opgeknapt waar nodig. Hier zitten we momenteel in de fase van de nazorg/het onderhoud. Hiervoor werken we samen met vrijwilligers die fungeren als meter of peter van een trage weg, we noemen hen "Wegspotters". Zij bezoeken regelmatig de trage wegen in de buurt en signaleren problemen zoals sluikstorten of omgewaaide bomen zodat de trage wegen goed toegankelijk blijven.

In Lebbeke en Temse zijn alle trage wegen reeds geïnventariseerd, geëvalueerd en opgeknapt waar nodig. Er zijn ook al vrijwilligers ingezet die als Wegspotters de trage wegen regelmatig bezoeken en problemen signaleren aan de gemeente. Hier worden in 2022 nog enkele ontmoetingsmomenten voor wegspotters voorzien waarop ervaringen uitgewisseld kunnen worden en ook nieuwe vrijwilligers zich kunnen aanmelden als Wegspotter.

Medewerker Lies Vervaet, Regionaal Landschap Schelde-Durme: "Dat de 3 winnaars net allemaal ondersteund werden door ons Regionaal Landschap is de kroon op onze jarenlange samenwerking. Wij kijken ernaar uit om nog meer steden en gemeenten te ondersteunen en ons verder in te zetten voor de optimalisatie van trage wegen binnen ons werkingsgebied."

 

Trage wegen

Trage wegen zijn paden bedoeld voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers. Deze wegen vormen een fijnmazig sluitstuk en staan in verbinding met de lokale fietsnetwerken. Sinds de coronacrisis worden de trage wegen meer en meer gebruikt. De lokale besturen investeerden de afgelopen jaren dan ook veel in de (her)aanleg van deze wegen. Het netwerk gebruikt men om naar de winkel, de school of het werk te gaan. Daarnaast bieden ze ook een hoge recreatieve waarde. Vele lopen door mooie natuurgebieden en kennen ook hun eigen flora en fauna.

 

Meer weten?

Interesse om meer te weten over de begeleiding die Regionaal Landschap Schelde-Durme kan voorzien voor gemeenten en steden? Of wil je ook jouw steentje bijdragen als vrijwilliger? Bekijk dan zeker onze projectpagina rond trage wegen! 

Naar de projectpagina rond trage wegen
© Provincie Oost-Vlaanderen

Directeur Marc Cromheecke van de Provincie (uiterst rechts) reikt de award uit aan medewerkers Dirk Vermorgen, Ellen De Decker, Gert Cornelis van Hamme

© Provincie Oost-Vlaanderen

Directeur Marc Cromheecke van de Provincie reikt de award uit aan medewerker Nathalie Willems van Lebbeke

© Regionale Landschappen

Directeur Marc Cromheecke van de Provincie reikt de award uit aan medewerkers Magda Bonnarens en Ann Lagaert van Temse

Regionaal Landschap Schelde-Durme kan gemeenten en steden ondersteunen in het versterken van hun netwerk aan trage wegen. Gemeenten die intekenen op een traject "Trage wegen", doorlopen samen met ons verschillende fases, gaande van een inventarisatie tot uitvoering en onderhoud. De gemeenten en steden kunnen voor dit traject genieten van subsidies die Provincie Oost-Vlaanderen voorziet.

Heb je interesse om in te stappen in zo'n traject? Neem dan zeker contact op met lies@rlsd.be 

 

Om trage wegen in kaart te brengen, te evalueren, verbeteren en op te volgen, doen we beroep op heel wat vrijwilligers:

Padvinders brengen de trage wegen in hun gemeente in kaart door ze op terrein te bekijken. Ze brengen ook verbeterpunten naar voor.

Wegspotters zorgen voor de nazorg. Als meter of peter van een specifieke trage weg, signaleren zij problemen zoals zwerfvuil, omgewaaide bomen, ... zodat de trage weg altijd toegankelijkheid blijft.

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te werken aan het tragewegennetwerk in jouw buurt? Neem dan zeker contact op met Lies Vervaet (lies@rlsd.be) om te bekijken waar je ingezet kan worden.

Naar de projectpagina rond trage wegen