Vacature medewerker Landschap

Heb je een sterke interesse in landschap? Streef je naar een beter landschapsbeheer? Ga je graag in overleg met gemeentebesturen? Stort je je graag op een nieuw project en geeft samenwerken jou een boost? Dan ben jij de collega die we zoeken!Terug naar overzicht
Delen

Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) zet zich via geïntegreerde landschapszorg in voor het behouden en versterken van kwaliteitsvolle & duurzame landschappen. We doen dit samen met diverse stakeholders en vormen dankzij onze expertise en ons uitgebreid netwerk een meerwaarde in deze samenwerkingen. We zetten ons in waar nodig, als trekker of als ondersteuner, in specifieke fases, of om een project van A tot Z te begeleiden, met aandacht voor de eigenheid van de streek, voor de open ruimte, voor mens, natuur, klimaat en erfgoed. Dat gebeurt via verschillende projecten, van heel lokaal tot gebiedsgericht, en het liefst met zoveel mogelijk partijen samen (buurtbewoners, verschillende overheden, verenigingen, scholen, landbouwers, jagers, natuurbeheerders, …).

RLSD zoekt een nieuwe medewerker Landschap. Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van een ruim scala aan projecten rond landschap en bent aanspreekpunt voor de gemeenten van ons werkingsgebied die gelegen zijn ten zuiden van de Schelde. Dit varieert van het beantwoorden van kleine landschapsvragen van particulieren, vb. “Welke soorten plant ik in een heg?” tot het volledig uitwerken van grotere projecten (zie www.rlsd.be/projecten).

Deze projecten begeleid je vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, participatietraject met gebruikers, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein) met aandacht voor nazorg. Je communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s van het team Natuur & Landschap en de andere RLSD-collega’s.

Als medewerker Landschap:

  • Wissel je terrein- en bureauwerk af.
  • Werk je nauwgezet samen met de verschillende actoren binnen de open ruimte (overheden, natuurverenigingen, landbouwers, toeristische verenigingen, jagers, …).
  • Heb je hierbij oog voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de landbouwstructuur en –verbredingsmogelijkheden in een multisectoriële beleidscontext.
  • Streef je samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties in het landschap en koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze gebundeld in te zetten voor realisaties in het gebied. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken is cruciaal voor alle RLSD-projecten, met oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
  • Ben jij degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
  • Zorg jij ervoor dat de projecten goed verlopen met een voldoende participatie van alle betrokken partners, waarbij je rekening houdt met de bekommernissen van de verschillende partners en de (politieke) gevoeligheden.
  • Sta jij in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners (via overleg, infovergaderingen, gebruik folder en nieuwsbrief, publieksactiviteiten die de participatie bevorderen, …) en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak.
  • Communiceer je helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook nauwkeurig administratief af.

Ga naar de vacature voor de volledige functieomschrijving. Solliciteren kan tot en met 17 september. 

Naar de vacature
© RLSD
© RLSD