Weidevogelproject: Aubroek - Scheldebroek

Het broedseizoen loopt op z’n einde. De voorbije periode zagen we heel wat nieuwe gezichten tijdens onze activiteiten. Daarnaast speurden we in het Aubroek te Berlare opnieuw met een drone met warmtebeeldcamera naar nesten van weidevogels. Zo ontdekten we een 60-tal nesten, vooral van de kievit en grutto.Delen

Het broedseizoen loopt op z’n einde. De voorbije periode zagen we heel wat nieuwe gezichten tijdens onze activiteiten. Op 8 maart mochten we 285 bezoekers ontvangen tijdens onze Grutto-filmvoorstelling. Daarnaast noteerden we in totaal 23 deelnemers aan onze weidevogelvormingsmomenten en 29 deelnemers aan onze begeleide weidevogelwandelingen. Ook de jeugd betrekken we graag bij onze werking: op 20 april telden we maar liefst 235 laatstegraadsleerlingen van lagere scholen in Berlare en Zele tijdens onze 2e Grutto-filmvoorstelling.

Als kers op de kaart werden door onze vrijwilligers en met behulp van een drone een 60-tal nesten ontdekt, vooral van de kievit en grutto. 25-tal landbouwers werkten mee aan de bescherming van de nesten, waarvoor dank!

Meer weten over ons weidevogelproject? Ga naar de projectpagina.