Over ons

Regionaal Landschap Schelde-Durme is een van de 18 Regionale Landschappen die in Vlaanderen actief zijn. We werken samen met lokale besturen en tal van verenigingen om ons in te zetten voor landschap, natuur en erfgoed. Ons werkingsgebied telt 24 gemeentes gelegen in de buurt van de rivieren Schelde en Durme.

Wat doet een Regionaal Landschap?

In Vlaanderen bestaan maar liefst 18 Regionale Landschappen. Met steun van lokale overheden en tal van partners, zetten wij ons zich in voor landschap, natuur en erfgoed in een specifieke regio.

Regionaal Landschap Schelde-Durme is er één van. Wij zijn actief in 24 gemeenten langs de rivieren Schelde en Durme: Aalst, Berlare, Beveren, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lede, Lokeren, Melle, Puurs-Sint-Amands, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse, Stekene, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht.

Ontdek hier ons werkingsgebied


Als Regionaal Landschap zetten we ons in, om samen te werken aan meer kwaliteitsvolle en duurzame landschappen.

 

We doen dit samen met alle betrokken landschapsactoren en partners die een rol spelen in de open ruimte (particulieren, ondernemers, overheden, scholen, verenigingen, middenveldorganisaties, ... over alle sectoren heen. 

We bieden raad én daad, steeds als  expert. We geven advies, bemiddelen, sensibiliseren en helpen om een draagvlak te creëren. Maar gaan ook echt aan de slag op het terrein om de open ruimte te onderhouden, herstellen en te versterken.

En dit alles met aandacht voor de eigenheid van de streek, voor de open ruimte, voor mens, natuur, klimaat en erfgoed.

 

Samenwerking

Samen bouwen aan het landschap van morgen, daar draait het bij ons om. Als regionaal landschap werken wij aan meer kwaliteitsvolle en duurzame landschappen. En dat doen we niet alleen, maar telkens samenSamen met particulieren, overheden, scholen, verenigingen, middenveldorganisaties, ... kortom: met iedereen die een rol speelt in de open ruimte, binnen ons werkingsgebied. Over alle sectoren heen: van natuur, landbouw, over jacht, tot erfgoed en recreatie/toerisme.

Wij zijn er voor jullie: van raad, tot daad. Als trekker, of als ondersteuner, en steeds als expert. 

Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen

Onze partners en leden

Ons regionaal landschap staat garant voor een integrale werking aan het landschap. Heel wat spelers uit het landschap zijn bij ons aangesloten als lid of partner. Het gaat om natuur-, landbouw-, jacht-, toeristische – en erfgoedorganisaties.

Ook 24 gemeenten uit de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn bij ons aangesloten. Deze gemeenten én hun inwoners kunnen beroep doen op de expertise van ons regionaal landschap met vragen of ondersteuning bij landschapsprojecten.

Al onze partners en leden

Onze financiering

De werking van ons regionaal landschap wordt op volgende wijze gefinancierd:

  • Via structurele middelen van Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, onze 24 aangesloten steden en gemeenten, Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Onroerend Erfgoed.

  • Via projectmatige middelen om specifieke projecten uit te werken.

Onze geschiedenis


1966

Afbakening natuurparken Durmestreek & Scheldeland

De Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon (KVNS) maakte reeds in 1966 een afbakening van het Natuurpark Durmestreek en het Natuurpark Scheldeland.


1972

Natuurpark Scheldeland

In 1972 verscheen het project Natuurpark Scheldeland in de vorm van een publicatie in de reeks monografieën Leefmilieu Nu. Jammer genoeg bleef dit Natuurpark Scheldeland een papieren ontwerp dat nooit gerealiseerd werd op het terrein. Oorzaak was een gebrek aan coördinatie en samenwerking tussen de betrokken beleidsinstanties.


1980

Interprovinciaal Natuurpark Scheldeland

In 1980 namen de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen het initiatief een vzw op te richten met als doel het verwezenlijken van een Interprovinciaal Natuurpark Scheldeland. Omwille van de verschillende opvattingen van de provinciebesturen rond de financiële bijdragen kon dit project echter nooit van start gaan.


1984

Studie "Landschapspark Scheldeland"

In 1984 werd door de toenmalige minister van Nederlandse Cultuur een studieproject 'Landschapspark Scheldeland' gefinancieerd. Dit twee jaar lopende studieproject boog zich nogmaals over de mogelijkheid om een vzw op te richten die de verwezenlijking van het Landschapspark Scheldeland als doel stelde. 


1986

Exit "Landschapspark Scheldeland"

De studie voor de oprichting van een Landschapspark Scheldeland liep in 1986 af. Er was onvoldoende bereidheid om deze vzw ook daadwerkelijk op te richten en hier de nodige kredieten voor ter beschikking te stellen. 


1997

Start "Regionale Landschappen"

In de jaren 90 ontstonden op diverse plaatsen in Vlaanderen regionale landschappen. Met het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 werd het concept 'regionale landschappen' ook wettelijk verankerd. Regionale landschappen beschermen en ontwikkelen de karakteristieke landschap- en natuurwaarden van een streek op een zodanige manier dat de streekbewoners en lokale gemeentebesturen zich met hun streek kunnen blijven identificeren.


2006

Start Regionaal Landschap Schelde-Durme

Op 8 mei 2006 ging het Regionaal Landschap Schelde-Durme plechtig van start. Na veel vergeefse pogingen heeft de streek van Schelde en Durme nu eindelijk een organisatie die het behoud en de ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden in de streek ter harte neemt. Dit gebeurt niet langer tegen de wil van de bewoners en gemeentebesturen van de streek, maar op hun initiatief!


2007

Start VZW Regionaal Landschap Schelde-Durme

Op 23 mei 2007 werd de oprichtingsakte van de vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme ondertekend door de Provincie Oost-Vlaanderen en de negen betrokken gemeentebesturen. Deze oprichting van de vzw is een zeer belangrijke stap. Vanaf nu heeft het Regionaal Landschap Schelde-Durme een rechtspersoonlijkheid, en kan het een eigen boekhouding voeren, medewerkers aanwerven, ... Op deze dag werden bovendien een groot aantal organisaties uit de streek lid van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Het gaat hier over de natuur- en milieuverenigingen, de landbouwverenigingen, de toeristische verenigingen en de jachtverenigingen. Samen met de provincie en de gemeenten zetten deze verenigingen zich in om natuur en landschap in de streek van Schelde en Durme te promoten en bevorderen!

©

2009

Erkend door minister

Op 6 juni 2009 werd de vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme erkend door de minister voor Leefmilieu.

©

2012

Definitieve erkenning

Op 29 november 2012 werd Regionaal Landschap Schelde-Durme met een ministrieel besluit definitief erkend door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

© RLSD

2023

24 aangesloten gemeenten

Ons regionaal landschap groeide de afgelopen jaren uit tot één van de grootste regionale landschappen in Vlaanderen. Ons werkingsgebied omvat inmiddels al 24 aangesloten gemeenten, langs de rivieren Schelde en Durme.

Misschien vind je dit ook interessant:

Samenwerken met ons
© Tim Delmoitie
Onze projecten
© Wesley Poelman