Ons werkingsgebied

Regionaal Landschap Schelde-Durme zet zich in om landschap, natuur en erfgoed te versterken in 24 steden en gemeenten langs de rivieren Schelde en Durme. Ontdek hier de typische kenmerken van deze streek & maak kennis met ons werkingsgebied.

24 gemeenten langs Schelde en Durme

Ons Regionaal Landschap is actief in 24 steden en gemeenten verdeeld over de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen: Aalst, Berlare, Beveren, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lede, Lokeren, Melle, Puurs-Sint-Amands, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht.

  • Benieuwd naar wat wij in een specifieke stad of gemeente doen? Klik op de kaart en ontdek al onze projecten! 
  • ?Op zoek naar een Regionaal Landschap in een gemeente die niet tot de regio Schelde-Durme behoort? Surf naar www.regionalelandschappen.be
Werkingsgebied RLSD
© RLSD

Zeven verschillende landschapstypes in onze regio

In ons werkingsgebied komen zeven verschillende landschapstypes voor. Die staan bekend als de ‘traditionele landschappen‘ of ook wel ‘landschapsbeelden’: de ‘Scheldepolders’, het ‘Waasland’, de ‘Schelde- en Durmevallei’, de ‘Zandstreek binnen de Vlaamse vallei’, de ‘Dendervallei’, de ‘Zandleem- en leemstreek’ en de 'Moervaartvallei'. Een aantal van deze landschapstypes overstijgen de grenzen van ons werkingsgebied.

De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen dateert van 1985 en was een eerste poging om de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen op kaart voor te stellen in hun situatie van voor de grote veranderingen. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik en percelering. Hieruit blijkt dat Vlaanderen over een bijzonder grote landschappelijke diversiteit beschikt, die echter in een steeds sneller tempo teloor gaat.

Lees hier meer over deze 7 verschillende landschapstypes
© David Samyn - Toerisme Oost-Vlaanderen

Kenmerkend voor onze regio

Getijdennatuur

Typerend voor ons werkingsgebied is de getijdennatuur. Je trekt hier namelijk 2 rivieren aan waarlangs 'slikken en schorren' zich ontwikkelen: de Schelde en de Durme. Slikken en schorren zijn erg zeldzame ecosystemen, verbonden aan de getijden. In deze getijdenzones vind je getijdenmoerassen (zoetwaterschorren) terug met ruige plantengemeenschappen. Verder weg van de rivieren tref je in de polders bloemrijke hooilanden.

Kleine landschapselementen

Een ander typerend kenmerk voor onze regio, zijn kleine landschapselementen (KLE'S) zoals knotbomen, poelen, hoogstamboomgaarden en sloten. 

Ooit dronk vee uit poelen, hielden meidoornheggen koeien en schapen in de weide en bakenden knotbomen percelen af. Maar alternatieven deden hun intrede en verdrongen deze natuurpareltjes stelselmatig uit ons landschap. En dat is zonde. Want zulke landschapselementen bieden niet enkel beschutting en voedsel aan dieren, ze maken ons landschap ook mooier en klimaatrobuuster.

Daar proberen wij iets aan te doen binnen onze diverse projecten. Via ons Landschapsloket geven we gratis advies aan wie kleine landschapselementen op zijn perceel wil voorzien of herstellen. Wij bieden begeleiding bij de plannen en de uitvoering en zoeken mee naar subsidiemogelijkheden. Zulke subsidies kunnen oplopen tot 70 procent van het totaalbedrag. 

Alles over kleine landschapselementen
© RLSD
© RLHV
© Tom Maes
© Helena Tessens

Over de grenzen van Schelde-Durme

We zijn ook bijzonder trots op onze recente twee grote Strategische Projecten: Nationaal Park Scheldevallei en Landschap van Erembald tot Kravaalbos. Voor beide projecten zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan die verder reiken dan de grenzen van onze regio.

Zo hebben we stevig bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. De projecten gaven immers uitvoering aan een ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en bevorderden interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein. We boden hiermee een antwoord op actuele beleidsdoelstellingen zoals ontharding, bebossing, de realisatie van natte natuur, ruimte voor water ...

Projecten Rivierpark en Erembald Kravaal

Rivierpark Scheldevallei

Het strategisch project Rivierpark Scheldevallei liep af in 2021. In 2022 en 2023 werd verdergewerkt met steun van de Vlaams overheid aan de kandidatuur om met het Rivierpark Scheldevallei door te groeien tot een Nationaal Park. In oktober 2023 volgde de uiteindelijke erkenning. Vanaf nu spreken we vol trots van Nationaal Park Scheldevallei!

www.rivierparkscheldevallei.be

Landschap van Erembald tot Kravaalbos

Zacht glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waarde­volle bronbossen met op het hoogste punt zich het Kravaalbos. Typerend voor de streek is de hopteelt. Dit gevari­eerde landschap met mooie vergezichten kan bogen op een opvallend onroerend erfgoed met onder andere de Abdij van Affligem, de Abdij Maria Mediatrix, het Wa­terkasteel van Moorsel en de Kluiskapel. Dit strategisch project werd negen jaar door ons gecoördineerd. Het liep af in september 2023 met heel wat mooie realisaties als stevig resultaat.

www.erembaldkravaal.be

Misschien vind je dit ook interessant:

Onze projecten
© Wesley Poelman
Samenwerken met ons
© Tim Delmoitie
Contacteer ons
© Miles Burke