Behaag je tuin

Samenaankoop (fruit)bomen, hagen, heggen, houtkanten en klimplantenTerug naar overzicht
Delen

Over dit project

Te droge, te natte of te hete zomers? Je kan je tuin eenvoudig klimaatbestendiger maken. Verbeter de wateropname van je tuin en omgeving met diepwortelende bomen en struiken. Beter dan een groot gazon! Geniet van het airco-effect van een boom op een hete dag. Beter dan een parasol! En gun dat comfort zeker ook aan je (klein)vee, veel boomsoorten bieden behalve schaduw ook een gezonde snack.

Zelfs kleine (stads)tuinen maken een groot verschil. Het aanbod van bomen en haagpakketten is hierop afgestemd. Ook klimplanten zijn echte blikvangers voor een kleinere tuin en kan je gebruiken om je gevel op te fleuren. Wip gauw nog een tegel!

Regionaal Landschap Schelde – Durme garandeert je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.

Alle inwoners van Aalst, Lede, Lebbeke, Melle en Wichelen kunnen van 1 september tot en met 15 oktober streekeigen kwalitatief plantgoed bestellen aan een goede prijs: gemengde hagen, heggen, houtkanten, hoogstam(fruit)bomen, klimplanten,… Het aanbod bestaat uit streekeigen soorten die van nature voorkomen in de regio en er goed gedijen. Ze zijn aangepast aan ons klimaat, waardoor ze minder gevoelig zijn voor ziektes en plagen.

Download hieronder de flyer met het aanbod.

 

Download de flyer

Projectinfo

  • Wanneer? Groepsaankoop plantgoed van 1 september t.e.m. 15 oktober
  • Voor wie? Alle inwoners van Aalst, Lede, Lebbeke, Melle en Wichelen
  • Meer weten? Ga naar behaagjetuin.be of stel je vraag via communicatie@rlsd.be

Plantgoed bestellen via behaagjetuin.be

  • Surf  naar www.behaagjetuin.be
  • Bekijk het aanbod: gemengde pakketten speciaal voor bijen of paarden, met of zonder doornen, voor droge of natte gronden, hoogstam(fruit)bomen, klimplanten, wilgenpoten, …
  • Bestel tussen 1 september en 15 oktober.
  • Haal op vrijdag 8 of zaterdag 9 december je plantgoed af in je gemeente (exacte locatie en tijdstip krijg je na je bestelling).
  • Planten en genieten maar van een heerlijk groen plekje!

Vragen?

Wens je ondersteuning en advies? Voor concrete vragen over je bestelling en de aanplanting in je tuin kan je contact opnemen via communicatie@rlsd.be. Ook de milieudienst van je gemeente kan je wegwijs maken.

Algemene voorwaarden
Grutto kruidenrijk grasland
© Saxifraga-Piet Munsterman

Ecologie en biodiversiteit

Inzaaien met een soortenrijk zaaimengsel heeft een positief effect op het landschap en de diversiteit aan planten en insecten. Bovendien is slechts een beperkte stikstofbemesting nodig. In combinatie met ecologisch beheer krijgen weidevogels zoals de grutto terug de kans om hun nest te maken in vochtige graslanden. Wist je dat onze streek vroeger ook van groot belang was voor de kwartelkoning, een beschermde inheemse diersoort die je nu nog zelden ziet?

Kruidenrijk grasland erosie

Klimaatadaptatie

Door de diversiteit in grassoorten en kruiden vinden we verschillende types wortels in een kruidenrijk grasland, waardoor het beter bestand is tegen droogte en erosie. Het grasland kan meer water opnemen waardoor de omgeving wordt beschermd tegen overstromingen. Daarnaast worden ook grote hoeveelheden koolstof opgeslagen in de bodem; bijna zoveel als onder een bos. Dat maakt kruidenrijke hooilanden een sterke partner in de strijd tegen klimaatverandering.

Kruidenrijk hooiland veevoeder

Runderen en paarden

In een uitgebalanceerd rantsoen voor paarden en koeien vormt natuurhooi een prima type ruwvoeder. Onderzoek bij melkgevende koeien heeft aangetoond dat bij een dagrantsoen van 25 tot 30 % kruidenrijk hooi de melkproductie op peil blijft en de conditie van de koe beter wordt. Natuurhooi is ook interessant voor paarden, omdat het eiwitarm is en rijk aan vezels en gezonde voedingsstoffen.

Wild ecologisch beheerd grasland
© Wim Van den Borre

Wildvriendelijk maaien

Een vermindering van het aantal maaislachtoffers voorkomt niet alleen de verontreiniging van het gemaaide gras, maar draagt ook ook bij aan de instandhouding van de wildpopulaties.

Onder meer reeën, hazen, jonge patrijzen en fazanten gaan in graslanden op zoek naar allerlei kruiden en insecten. In de hogere vegetatie vinden ze de nodige plek om zichzelf en hun jongen te verschuilen. Grondbroeders zoals de kievit maken hier hun nest. Percelen die later worden gemaaid, bieden langere tijd dekking. En wanneer je het perceel van binnen naar buiten bewerkt en niet van buiten naar binnen, bied je dieren de kans om weg te vluchten in plaats van hen in te sluiten.

Aubroek
© RLSD

Landschapswaarde

Kruidenrijke hooilanden, veelal met hun talrijke sloten en rietkragen, vormen tenslotte ook een ontegensprekelijke meerwaarde voor ons landschap. Bloeiende kruiden verhogen de belevingswaarde van het platteland en daarmee het imago van de landbouw.

We moedigen landbouwers aan zich in te zetten voor kruidenrijk grasland en zo zorg te dragen voor natuur, landschap en maatschappij. 

Zeisen
© RLSD

Zeisen

Om een hooiland gezond te houden, wordt het best twee keer per jaar gemaaid. De meest aangename manier om dat te doen is… zeisen! Zeisen is ecologisch en goedkoop, kan in alle stilte en is mits de juiste techniek zelfs ontspannend en gezond.

Met ons regionaal landschap organiseren we regelmatig zeiscursussen in samenwerking met onze partners. Wie interesse heeft om in natuurgebieden, publieke ruimtes of de eigen tuin aan de slagte gaan met de zeis, leert er alle kneepjes van het vak.

Misschien vind je dit ook interessant: