Blue Deal / Water

Blue Deal / Water

Dankzij het Blue Dealprogramma kunnen we als Regionaal Landschap de strijd aangaan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen. Zo bouwen we mee aan klimaatrobuuste beekvalleien en natte natuur in ons werkingsgebied. In samenwerking met verschillende partners gaan we watergebonden uitdagingen in het landschap aan.Terug naar overzicht
Delen

Over dit project

Op deze pagina vind je een overzicht van de lopende wateracties waar we bij betrokken zijn.

Projectinfo

  • Wanneer? Jaarrond

  • Waar? Allerlei projecten verspreid over ons werkingsgebied

Wetlands4Cities - Meirdam (Dendermonde)

Voor het gebied ‘Meirdam’, onderdeel van de Sint-Onolfspolder te Dendermonde wordt in het kader van het project ‘Wetlands4Cities’ van Natuurpunt en Interreg ‘Blue Transition’ bekeken hoe dit stuk natte natuur van de Sint-Onolfspolder ecohydrologisch kan hersteld worden om zo het aanwezige veen in de ondergrond nat te houden en de unieke biodiversiteit een boost te geven. RLSD coördineert dit project in samenwerking met Natuurpunt.

Momenteel loopt een ecohydrologische studie (door IMDC) die onderzoekt wat de huidige situatie is en wat nodige ingrepen zijn. Deze zou in 2023 afgerond moeten zijn waarna concrete inrichtingen voorbereid kunnen worden.

Partners: Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Oost-Vlaanderen, Polder Schelde Durme Oost, Stad Dendermonde, De Vlaams Waterweg

Output na 2 jaar: effectieve actie

Huidige status: lopend

© Daan Stemgée

Polder Zevenkoten (Dendermonde)

Voor polder ‘Zevenkoten’ te Dendermonde wordt met Polder Vlassenbroek, Agentschap voor Natuur en Bos, stad Dendermonde en Provincie Oost-Vlaanderen ecohydrologisch onderzocht hoe het gebied klimaatrobuuster ingericht kan worden door middel van vernatting. RLSD ondersteunt deze samenwerking.

Partners: Polder Vlassenbroek, Agentschap voor Natuur en Bos, Stad Dendermonde en Provincie Oost-Vlaanderen

Output na 2 jaar: subsidieaanvraag

Huidige status: lopend

© Vilda, Yves Adams

Hermeandering Leebeek - Sinaai (Sint-Niklaas)

Samen met stad Sint-Niklaas worden in deelgemeente Sinaai nieuw verworven percelen omgevormd tot een plek waar natuur, landschap en natuurbeleving centraal staan. Van oudsher is Sinaai een waterrijke plek met talrijke beken, poelen en waterlopen. De Leebeek krijgt in het ontwerp een centrale plek en zal door een nieuwe meander krijgen door de projectsite. Zo hopen we water te kunnen vasthouden bij hoge regenval en tegelijkertijd de beleving ervan mogelijk te maken met speelelementen langs en over de nieuwe meander en flauwe oevers. 

Partners: Stad Sint-Niklaas

Output na 2 jaar: effectieve actie

Huidig status:

© RLSD

Groenpool Tielrode - Vlierbeek (Temse)

Vanuit het actieprogramma van kandidaat Nationaal Park Scheldevallei en Groenpool Tielrode wordt onderzocht of er meer ruimte kan gegeven worden aan de Vlierbeek en hoe er meer aan waterretentie kan gedaan worden. De Vlierbeek is in die regio nog de enige mogelijke fysieke en natuurlijke verbinding tussen de Durmevallei en de hoger gelegen kouter op de cuesta via Provinciaal domein De Roomakker. RLSD begeleidt het proces.

Partners: Gemeente Temse, Provincie Oost-Vlaanderen

Output na 2 jaar: uitwerken dossier + eventueel subsidiedossier

Huidige status: lopend

© Bureau Omgeving

Water-land-schap: Barbierbeek verbindt!

De Barbierbeekvallei ligt in het noordoosten van Provincie Oost-Vlaanderen in het Waasland. Binnen het projectgebied in de gemeenten Kruibeke, Temse, Sint-Niklaas en Waasmunster ondersteunen we acties op terrein die het groenblauwe netwerk versterken en uitbreiden. De regio is rijk aan waardevolle poelen waar extra aandacht naar gaat. Niet alleen behoud en herstel maar sinds kort ook het bufferen van de poelen van omliggend landgebruik. 

Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij, Toerisme Waasland, Toerisme Oost-Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Interwaas, De Vlaamse Waterweg nv, Erfpunt, Agentschap Onroerend Erfgoed, Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, KRUIN, Natuurpunt Waasland, Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeenten Temse, Kruibeke, Sint-Niklaas, Waasmunster en Beveren

Output na 2 jaar: uitvoering op terrein

Huidige status: lopend

© RLSD

Puitvoetbos (Sint-Niklaas)

Het Puitvoetbos is een bos in de stad en heeft enorm veel potentieel als klimaatadaptieve buffer voor de stadsbewoners. Op dit moment leiden alle grachtjes in het bos lijnrecht naar de ringgracht. Nochtans is er in het bos ruimte genoeg om water op te houden en te laten infiltreren. Er zijn mogelijkheden voor hermeandering, stuwen, wadi’s (in combi met speelwater),… De ringgracht beschermt de stad tegen overstromingen. Door het water dat door Puitvoetbos stroomt langer op te houden, kan de ringgracht ontlast worden. Daarnaast biedt Puitvoetbos koelte en schaduw voor de vele appartementsbewoners rondom. Het bos moet daarvoor voldoende toegankelijk en bekend gemaakt worden. Als kers op de taart wordt er geïnvesteerd in speelnatuur en biodiversiteit. 

Partners: Stad-Sint-Niklaas,  Agentschap Natuur en Bos

Output na 2 jaar: aangepast natuurbeheerplan + effectieve actie + eventueel subsidiedossier

Huidige status: lopend

© RLSD

Misschien vind je dit ook interessant: