Efficiënt waterbeheer

Klimaat - landschapszorgDelen

Over dit project

Klimaatverandering zorgt voor stijgende temperaturen en een ongelijke spreiding van regen: langdurige droogte en meer intense regenbuien komen steeds vaker voor. Tegelijkertijd zijn er alsmaar meer verhardingen, waardoor het regenwater onvoldoende kan doorsijpelen in de bodem. De combinatie van al deze factoren zorgt voor waterschaarste op het ene, en wateroverlast op het andere moment. Via gerichte en functionele inzet van groen kunnen we Vlaanderen beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering en de leefbaarheid in gemeenten en steden vergroten.

Via het project ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’ werd tal van materiaal ontwikkeld om gemeenten en steden, maar ook particulieren tips te geven om klimaatbestende groenzones te creëren. Dit project werd uitgevoerd door het Proefcentrum voor Sierteelt, de Vereniging voor Openbaar Groen, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en Velt, gefinancierd door Europa, de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen (www.vlaanderen.be/pdpo).

Projectinfo

Wanneer? Hele jaar door.

Waar? Alle gemeenten en inwoners uit ons werkingsgebied kunnen gratis gebruik maken van het beschikbare materiaal om aan de slag te gaan.

Meer weten? Contacteer Eliza Romeijn-Peeters voor meer informatie (eliza@rlsd.be - 0499 77 11 73)

Klimaatbestendige groenzones in steden en gemeenten

Klimaatverandering zorgt voor stijgende temperaturen en een ongelijke spreiding van regen: langdurige droogte en meer intense regenbuien komen steeds vaker voor. Tegelijkertijd zijn er alsmaar meer verhardingen, waardoor het regenwater onvoldoende kan doorsijpelen in de bodem. Grondwater wordt hierdoor te weinig aangevuld, en grote hoeveelheden water worden te snel afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten, die deze grote hoeveelheden niet aankunnen. De combinatie van al deze factoren zorgt voor waterschaarste op het ene, en wateroverlast op het andere moment. Via gerichte en functionele inzet van groen kunnen we Vlaanderen beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering en de leefbaarheid in gemeenten en steden vergroten.

 

Klimaatbestendige groenzones in steden en gemeenten

Groen in de stad zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, verkoelt in warme periodes en heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Je kan klimaatbestendige groenzones creëren door te kiezen voor droogtetolerante planten of planten met hoge waterverdamping. Ook kan je bij de aanleg en het onderhoud van groenzones het water beter beschikbaar maken voor de beplanting, zoals door de optimalisatie van de bodemkwaliteit en bodemafdekking. Daarnaast kan je groenzones inzetten om water lokaal te laten infiltreren en zo de grondwatertafel op peil te houden en wateroverlast te beperken.

© PCR
© PCR
© PCR
© PCR
© PCR

Tips, technieken en inspiratie voor steden en gemeenten

Het is duidelijk dat bomen en ander groen belangrijke klimaatadaptieve diensten vervullen. Maar, enkel gezonde aanplantingen kunnen die diensten optimaal vervullen. Daarom is het niet enkel belangrijk om te streven naar meer groen, maar ook naar meer kwalitatief groen. Via onderstaande inspiratiebrochure, een technische gids en workshops, willen we steden en gemeenten inspireren en ondersteunen in de realisatie van klimaatbestendige landschappen. 

Inspiratiebrochure

© PCR

In deze inspiratiegids bundelen we lokale projecten uit 25 steden en gemeenten, waar op kleine, middelgrote en grote schaal ingezet werd op duurzame en multifunctionele groenzones. Per project vind je informatie, beeldmateriaal en een projectfiche met inzicht in het type terrein, de oppervlakte, toegepaste maatregelen, de naam van de architect/het ontwerpbureau, ... 

Download de brochure

Technische gids

© PCR

In deze technische gids wordt dieper ingegaan op deze verschillende maatregelen om de kwaliteit en functionaliteit van groenzones te bewaren, en het succes van nieuwe aanplantingen te garanderen. In deze brochure krijg je een overzicht van algemene aandachtspunten bij een aanplant en beschikbare technieken om klimaatbestendige groenzones te creëren.

Download de brochure

Workshops

© Stad Gent

Wil je in jouw stad of gemeente een workshop rond het thema "watervriendelijke tuin" organiseren voor burgers? Dan kan je beroep doen op het vormingsaanbod van Velt. Deze workshops kunnen kant en klaar besteld worden om in jouw stad of gemeente te laten doorgaan. Zo zijn er de workshops 'Water opvangen en hergebruiken', 'Ontharden en beplanten' en 'Inspiratie voor geveltuintjes'

Naar het aanbod

Tips voor de particuliere tuin

Ook particulieren kunnen met hun tuin bijdragen aan een betere waterhuishouding en dit met enkele eenvoudige ingrepen: minder verharding, het plaatsen van een regenton of het creëren van een wadi of poel. We ontwikkelden handige filmpjes en een brochure waarin particulieren tips en advies kunnen vinden om aan efficiënt waterbeheer te doen in de private tuin. 

Regenwater vasthouden in de tuin

Naar de video

Van regenton tot wadi

Naar de video

5 tips in handige brochure

© Regionale Landschappen
Download de brochure

Misschien vind je dit ook interessant:

Naar al onze projecten
© Wesley Poelman
Contacteer ons
© Miles Burke