Huyze Eyckerheyde

Project team Natuur in de Buurt

Wat?

Ontwerp en realisatie van een groene buitenruimte op maat van de  zorginstelling Huyze Eyckerheyde. 

Waar?

Koningin Astridlaan 3, Bornem

 

Partners?

Huize Eyckerheyde, U Antwerpen, leerstoel Zorg en natuurlijke leefomgeving, Platteland +. 

Dit project kadert in het PDPO-project Buiten Zorg waarin onderzoek wordt gedaan naar het 'naar buiten brengen van de zorg' en het effect van natuur op gezondheid en welbevinden.

Status?

Ontwerp in opmaak

De impact van natuur op gezondheid

Vertoeven in het groen heeft een positieve invloed op onze gezondheid, geestelijk en lichamelijk. Het brengt ons brein tot rust en verlaagt stress. Een natuurlijke omgeving rond zorgcentra verbetert de kwaliteit van de zorg én biedt voordelen voor de natuur. Dit heeft niet alleen gunstige effecten op de gezondheid van patiënten, maar ook voor het personeel, de bezoekers en de omwonenden.

De mogelijkheden om de omgeving van een zorginstelling te vergroenen, zijn talrijk. Denk maar aan de aanleg van rolstoeltoegankelijke paden met rustbanken en schaduwbomen, stilte- en belevingstuinen, natuurlijke bloemenweides, vijvers, uitkijkpunten, beweeg- en belevingsparcours voor bewoners, een dementietuin, een dierenhoekje … 

 

© Regionale Landschappen

Het PDPO-project 'Buiten Zorg' is een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen (Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving) en de Antwerpse Regionale Landschappen. Binnen dit project ondersteunen we zorginstellingen op maat bij de vergroening van hun site. 

Universiteit Antwerpen staat in voor de geneeskundige kant van het verhaal en achterhaalt door middel van participatie de wensen en noden van de patiënten, het zorgpersoneel en de bezoekers. De Regionale Landschappen pikken verder aan om zowel de natuur - en landschapswaarden als de beleving en gevoelsmatige aspecten verder te vertalen in de praktijk.

In totaal worden er minstens 8 zorginstellingen binnen het project Buiten Zorg betrokken, zowel in de stedelijke als landschappelijke context. Gaande van relaties leggen tussen zorginstelling en groen/natuurlijke omgeving, planvorming van buitenruimte, effectieve (her)aanleg van de buitenruimte tot geslaagde projecten als inspiratie en referentie.

Regionaal Landschap Schelde-Durme begeleidt momenteel zorginstelling Huize Eyckerheyde in Bornem om de zorg van binnen naar buiten te brengen.

Het project

Huize Eyckerheyde is een zorginstelling waar volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar verblijven met een complexe beperking.  Men leeft er op het ritme van de bewoners. Een aantal bewoners hebben een ernstige meervoudige beperking en zijn gebonden aan een rolstoel. Anderen verblijven in Huize Eyckerheyde omwille van een gedragsproblematiek.

Regionaal Landschap Schelde-Durme staat in voor het ontwerp en de realisatie van een groene buitenruimte op maat van deze zorginstelling.

Eyckerheyde
© Regionale Landschappen

Participatie

Het ontwerp voor de buitenruimte vertrekt vanuit de participatie die door de Universiteit Antwerpen en het Natuur in de Buurt-team werd uitgevoerd. Aan de hand van de bevraging die door Universiteit Antwerpen werd opgesteld kan er een ontwerp op maat van de bewoners opgemaakt worden.

In dit ontwerp vormen naast de specifieke noden van de bewoners ook landschaps- en natuurwaarden, natuurbeleving en verhogen van de biodiversiteit de basis van het ontwerp. 

Op het terrein van Huize Eyckerheyde ligt aan de straatzijde een groot grasveld, in het midden van dit grasveld staat een rij knotwilgen op een oude perceelsgrens. Achteraan  en in het zuiden grenst het terrein aan een landbouwzone. Momenteel is op het terrein slechts de lange rechte toegangsweg en de brandweg rond de oude  gebouwen verhard en dus bruikbaar door rolstoelen en fietsers. Uit de participatie blijkt dat de bewoners, hoewel ze meestal aan hun rolstoel gebonden zijn, nood hebben aan uitdagingen en prikkels en afwisseling. Eyckerheyde wil ook het terrein toegankelijk maken voor buurtbewoners en gezellige plekjes creëren voor de bewoners en hun bezoek.

Volgende stappen

  • 2e helft maart wordt een eerste schetsontwerp voorgesteld
  • Na feedback van de instelling wordt het ontwerp geoptimaliseerd
  • Daarna volgt de uitvoering

Misschien vind je dit ook interessant:

Alles over trage wegen
© Dirk Hutsebaut
Contacteer ons
© Miles burke