Ontharding en vergroening kerkplein Overbeke

Project team Natuur in de Buurt

Wat?

Het plein rond de kerk van Overbeke wordt heraangelegd. Er is aandacht voor ontharding en vergroening. Met alle betrokkenen denken we na over hoe dit een warme ontmoetingsplek voor de buurt kan worden.

Waar?

Centrum Overbeke (Wetteren), een typisch versteend kerkplein

Partners?

Gemeente Wetteren, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, provincie Oost-Vlaanderen

Status?

Patricipatietrajecten werden afgerond. Een eerste ontwerp is in de maak.

Het project

Het plein rond de kerk van Overbeke is een typisch, verhard en grijs kerkplein dat niet echt tot de verbeelding spreekt. De komende jaren wordt deze publieke ruimte heraangelegd met de nodige aandacht voor ontharding, vergroening, spelen en ontmoeten. Zo kan deze ruimte uitgroeien tot een warme en groene ontmoetingsplek voor de hele buurt.

Regionaal Landschap Schelde-Durme ondersteunt dit project bij de participatiefase en de opmaak van het voorontwerp.

Kerkplein Overbeke
© RLSD

Participatie

In 2022 werd gestart met de fase van participatie. Participatie betekent, dat ons Regionaal Landschap zoveel mogelijk input en feedback verzamelt van buurtbewoners en organisaties die actief zijn rond het kerkplein. Zij worden bevraagd naar hun wensen, noden en dromen voor deze toekomstige publieke ruimte. 

In het najaar van 2022 organiseert ons Regionaal Landschap verschillende momenten, workshops en uitstappen met buurtbewoners en lokale organisaties om te peilen naar hun dromen en ideeën voor de pleintjes rond de kerk. 

Op 1 oktober 2022 konden buurtbewoners alvast hun input geven aan ons standje tijdens Overbeke Feest! Aan de hand van een gigantische kaart en interessante gesprekken, verzamelden we alvast de eerste ideeën voor dit nieuw project, dat kan verbinden en zuurstof kan brengen in een dichtbevolkte wijk. 

Op 19 oktober 2022 trokken we met een aantal buurtbewoners en organisaties (Habbekrats, WZC Armonea, vzw Overbeke) naar twee inspirerende plekken in de buurt (Keistraat in Laarne en het Porrepark in Gent). De bedoeling was om op deze plekken over de generaties heen te inspireren, samen te observeren, ervaringen en ideeën uit te wisselen voor het plein in Overbeke.

Op 20 oktober 2022 gingen we ook op het plein aan de slag om nog meer input te verzamelen van de lokale bevolking. We gingen hierbij aan de slag met kinderen van de nabijgelegen school, senioren, de Bib, vzw Overbeke,..

Overbeke rommelmarkt
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD

Volgende stappen

De participatiemomenten zorgden voor heel wat interessante input voor ons team. Zij namen zoveel mogelijk suggesties, wensen, noden, dromen mee in het voorontwerp. Dit voorontwerp zal klaar zijn in het voorjaar van 2023. Het ontwerp wordt nog bijgewerkt tot wanneer we een finale goedkeuring hebben van de gemeente. Wanneer we een finaal ontwerp hebben, wordt dit voorgelegd aan het gemeentebestuur en dan worden de nodige vergunningen aangevraagd zodat we kunnen starten met de realisatie.

  • Timing:
    • Najaar 2022 - participatie
    • Voorjaar 2023 - voorontwerp
    • Najaar 2023 - begeleiding en selectie technisch uitvoeringsbureau

Misschien vind je dit ook interessant:

Alles over trage wegen
© Dirk Hutsebaut
Contacteer ons
© Miles burke