LIFE Sparc

Landschap - Biodiversiteit - Klimaat - RecreatieTerug naar overzicht
Delen
www.life-sparc.eu

Over LIFE Sparc

Sparc staat voor ‘Space for Adapting the River Schelde to Climate Change’ en vergroot de weerbaarheid van Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse tegen de klimaatverandering. Met dit Europese project ontwikkelen we acht gebieden van het Sigmaplan sneller als klimaatbuffer. We geven de rivier er meer ruimte en herstellen kostbare getijdennatuur. Er valt ook heel wat te beleven. 

Sparc valt onder het LIFE Climate Action-programma, dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Het LIFE-programma ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Met de steun van Europa zoekt LIFE Sparc mee naar antwoorden op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt.

Uitvoerders van het LIFE Sparc-project zijn Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig laboratorium.

Projectinfo

  • Wanneer? sept 2017 - aug 2022
  • Waar?  Bornem, Dendermonde, Hamme, Temse en Waasmunster
  • Meer weten? Contacteer Bart Mels voor meer informatie (bart@rlsd.be)

Wat doet LIFE Sparc?

Samen met de natuur maken we werk van een klimaatbestendige Scheldevallei. We focussen daarbij op vier pijlers. Enerzijds geven we de rivier meer ruimte (1) en herstellen we authentieke getijdennatuur (2). Anderzijds zorgen we ervoor dat we onze ervaringen delen met soortgelijke Europese getijdengebieden (3) en tonen we dat er heel wat te beleven valt in die nieuwe, veerkrachtige Scheldevallei (4).

Rol Regionaal Landschap Schelde-Durme

Onze rol ligt vooral in de uitbouw van acties die vallen onder vierde pijler van het project: beleving. Vanuit Regionaal Landschap Schelde-Durme zetten in op een grotere bewustwording bij en beleving door bewoners en bezoekers van alle Sigmagebieden, en in het bijzonder de gebieden die met de steun van LIFE Sparc sneller worden ontwikkeld als klimaatbuffer.

Horeca ambassadeurs
© RLSD

Ambassadeurs

30 ondernemers, 27 klimaatouders, 33 gidsen én 26 gidsen-in-opleiding zetten zich via LIFE Sparc in voor de klimaatbuffers die we creëren in de Scheldevallei. Ze staan te popelen om je alles te vertellen over LIFE Sparc, het Sigmaplan, de Scheldevallei en haar leukste verborgen plekjes.

Klimaatwandeling Vlassenbroek
© RLSD

Klimaatwandelingen

Benieuwd naar de laatste stand van zaken in de overstromingsgebieden? Ga eens mee op stap met een klimaatgids. Regelmatig organiseren wij gratis wandelingen in de verschillende gebieden die razendsnel transformeren tot een waar paradijs vol riviernatuur! De kalender vind je op www.life-sparc.eu/kalender.

Hoogtij 2019
© RLSD

Publieksevenement

Elk jaar nodigen we inwoners en bezoekers uit om de Scheldevallei op een actieve manier te leren kennen! Met Hoogtij - Feest in Rivierpark Scheldevallei (2019 - 2021) en STROOM - Festival in de Scheldevallei (vanaf 2022) bieden we een uitgebreid programma aan om te varen, fietsen of wandelen in maar liefst 23 gemeenten langs Schelde, Durme en Rupel.

Educatief pakket LIFE Sparc
© RLSD

Scholen

Tenslotte nodigen we leerlingen van 5e en 6e leerjaar van de lagere school uit voor een buitenles in een overstromingsgebied met gids. Tijdens een korte wandeling leggen vier opdrachten op een heel toegankelijke manier uit wat de oorzaak is van de klimaatverandering, wat de gevolgen zijn, hoe we ons in Vlaanderen beschermen en wat leerlingen thuis kunnen doen om hun impact op het klimaat te beperken.