Loket Onderhoud Buitengebied

Als gemeente zie je soms door de bomen het buitengebied niet meer. Het LOB ondersteunt gemeenten bij hun regulier landschapsonderhoud.Terug naar overzicht

LOB ... gemeente waar wacht je nog op?

Als gemeente zie je soms door de bomen het buitengebied niet meer. Het is vaak een hele uitdaging om het buitengebied en de bijhorende landschapselementen duurzaam en met kennis van zaken te beheren. Om in te spelen op deze specifieke nood biedt ons regionaal landschap jou als gemeente het LOB aan.

Het LOB (Loket Onderhoud Buitengebied) is uitgebouwd als een  samenwerkingsverband dat gemeenten ondersteunt bij hun landschapsonderhoud. Die ondersteuning start met inventarisatie om zo over te gaan tot uitvoering van het landschaponderhoud. Landschap wordt hier heel breed aanzien: van kleine landschapselementen (KLE’s) tot recreatieve infrastructuur. Denk hierbij concreet aan poelen, bomen(rijen), houtkanten, trage wegen, bermen, infoborden, …

We zetten hieronder graag de vele voordelen voor jou als gemeente op een rijtje!

 

1. Gestandaardiseerde beheerschema's

Je moet als gemeente het warm water niet uitvinden. De kracht van ons LOB zit in de samenwerking met verschillende specialisten. Hierdoor beschikken we over gestandaardiseerde beheerschema’s die weergeven welke stappen nodig zijn om een bepaald element goed te beheren.

 

2. Volledige of gedeeltelijke ondersteuning

Gemeenten kunnen zelf beslissen of ze een volledige of gedeeltelijke ondersteuning wensen bij hun landschapsonderhoud. Samen bekijken we wat wenselijk en/of nodig is voor een kwaliteitsvol en duurzaam landschap.

 

3. Digitaal platform: DIPLA

Is je interesse al een beetje gewekt? We presenteren je graag nog een grote troef: ons digitaal platform! We gebruiken met de regionale landschappen DIPLA als platform. Dit biedt je als gemeente tal van dynamische voordelen. 

  • Logisch: inventarisatie, visie, planning, raming, rapportering en uitvoer in één programma. Bundeling en uitwisseling van kennis en informatie.
  • Opvolgbaar: controle over de uitvoer, maar ook historiek van vroegere beheeracties. Vlot inspelen op omstandigheden zoals weer.
  • Breed inzetbaar: het kan eigendoms- en gemeentegrenzen overstijgen. Keuze voor beheer van volledig openbaar terrein, enkel buitengebied of zelfs projectmatig.

Gedaan met wachten?

Interesse? Neem contact op en we maken een afspraak voor  een verkennend gesprek. Hiermee leren we jullie noden en wensen kennen. Daarna zal op basis van de aangewezen vorm van ondersteuning, de uit te voeren taken en de grootte van de opdracht een financieel voorstel op maat gemaakt worden. 


Projectinfo