Poldertuin Zwijndrecht

Project team Natuur in de Buurt

Wat?

Heropwaardering van de historische boomgaard en gebiedsontwikkeling tot één aaneengesloten (park)gebied.

Waar?

Centrum van Zwijndrecht

 

Partners?

Gemeente Zwijndrecht, VELT vzw, Vlaamse Landmaatschappij

Status?

Ontwerp in opmaak

Het project


De poldertuin is momenteel een gefragmenteerde groenzone nabij de dorpskern van Zwijndrecht. De vraag kwam vanuit het gemeentebestuur van Zwijndrecht om deze groenzone te verbinden en aantrekkelijk te maken voor iedereen. 

De naam Poldertuin werd niet zomaar gekozen. Hij verwijst naar het rijke polderverleden van Zwijndrecht, dat nu niet meer direct zichtbaar is. Vroeger was Zwijndrecht namelijk een van de vele polderdorpjes langs de Schelde. Al in de middeleeuwen werd de vruchtbare Scheldegrond in de streek ingepolderd om te gebruiken als landbouwgrond. Zo werd het Waasland een bekende landbouwregio. 
Onder invloed van grootstad Antwerpen is Zwijndrecht geëvolueerd van polderdorp naar een verstedelijkte gemeente van 19.000 inwoners. De open ruimte in en rond Zwijndrecht raakte versnipperd en de aanwezigheid van de haven en de E34, E17, N70 en spoorweg zorgden voor een grote gedaanteverandering.

Toch is een stuk open ruimte gevrijwaard gebleven en vinden we pal in het centrum van Zwijndrecht nog vrij veel groen: het Vredespark met boomgaarden, het kerkhof, het geboortebos, de terreinen van de KSA en voetbalclub Verbroedering en enkele landbouwgronden. Dat dit open gebied nog tot tegen de kerk doorloopt, is bovendien bijzonder uniek!

In de eerste plaats zal de historische hoogstamboomgaard een grondige make-over krijgen. De gezondheidstoestand van de bomen zal in kaart worden gebracht en het beheer zal weer op punt worden gezet met onder andere een snoeischema. Tegelijkertijd willen we de kans grijpen om de volledige zone te ontwikkelen tot een aaneengesloten aantrekkelijk gebied zodat bewoners, sport-, jeugd- en andere verenigingen er volop van kunnen genieten.

Ons regionaal landschap zorgt voor input van de buurt en een totaalconcept met een natuurspeelzone, natuurbegraafplaats, een geboortepark en een hoogstamboomgaard.

Terreinen en lokaal KSA

© RLSD

Historische hoogstamboomgaard

© Regionale Landschappen

Geboortebos

© RLSD

(Hondenloop)weide en grote solitaire bomen

© Regionale Landschappen

Kerkhof met wegel ernaast

© RLSD

Het projectgebied

We zetten in op de gebiedsontwikkeling tot één aaneengesloten (park)gebied met een oppervlakte van 24 hectare groot, of 24 keer de grootte van het Vredespark achter de kerk. Het gaat om de volledige zone open ruimte die wordt afgebakend door de Neerstraat, Richard Orlentstraat, Kerkhofstraat, dorpsplein, Polderstraat, Molenstraat. Deze laatste straten verwijzen trouwens nog naar het polderverleden.

Momenteel bestaat het open ruimte gebied uit een 6-tal deelzones, elk met een eigen inrichting:

1. Vredespark:
a) zone kerk
b) hoogstamboomgaard
c) open boomgaard
d) open perceel

2. Kerkhof:
a) oud en nieuw kerkhof
b) urnenveld

3. Geboortebos

4. KSA

5. Landbouwgronden

6. Voetbalterreinen Verbroedering Zwijndrecht

Participatie: wat zijn de noden, wensen en dromen van de buurt?


April 2021 - Kinderen openen participatietraject

Met een picknick onder de bloesems en een ontwerpsessie gaven de kinderen uit het derde leerjaar van Vrije Basisschool De Krinkel op dinsdag 27 april 2021 het startschot voor een participatietraject dat moet leiden tot een 24 hectare grote parktuin in het centrum van Zwijndrecht.

De leerlingen traden die dag als ervaringsdeskundigen op en leidden de landschapsontwerpers van Regionaal Landschap Schelde-Durme rond in wat ook hun toekomstige speelpark moet worden. Daarna gingen ze zelf aan de slag als ontwerper en deelden ze hun ideeën met de groep en de partners. De kinderen gingen in kleine groepen aan de slag en werden uitgedaagd om keuzes te maken. Door middel van overleg en discussie kwamen ze tot hun ideale ontwerpen voor de nieuwe Poldertuin. Ze werkten ook een hele week aan de opdracht ‘herinrichting van de poldertuin en gingen aan de slag met maquettes. Dit leverde prachtige resultaten op en zeer veel input van hun wensen voor de Poldertuin. Ontdek al dat leuks en creatiefs hier: 

(Alle foto's vind je op onze flickr)

© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD

 

Juni 2021 - Participatiemoment tijdens boomgaarddag

Op 26 juni 2021 konden inwoners mee nadenken over het buurtpark 'Poldertuin'. Het participatiemoment ging door in de Gemeentelijke hoogstamboomgaard in Zwijndrecht en leverde interessante input op waarmee we verder aan de slag gaan! 

© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD

Heropwaardering historische boomgaard

Augustus 2021 - De historische hoogstamboomgaard in Zwijndrecht was niet in goede staat. Tijd voor ons om deze een grondige make-over te geven, en dit met de financiële steun van de provincie Antwerpen. In de afgelopen maanden werd de gezondheidstoestand van de bomen in kaart gebracht en werd er een plan van aanpak opgemaakt. Zo werd er bijvoorbeeld bewust gekozen om enkele dode bomen in de boomgaard te behouden omdat deze zeer interessant zijn voor de biodiversiteit. Ook werd er werk gemaakt van een duidelijk snoeischema om de boomgaard beter te onderhouden. In augustus gingen heel wat snoeiers aan de slag, de boomgaard staat inmiddels terug op orde, klaar voor een nieuwe, frisse start! 

Puitvoetbos
© Regionale Landschappen
© Regionale Landschappen
© Regionale Landschappen

Het ontwerp

Ontwerp in opmaak.

Misschien vind je dit ook interessant:

Alles over trage wegen
© Dirk Hutsebaut
Contacteer ons
© Miles burke