Puitvoetbos Sint-Niklaas

Project team Natuur in de Buurt

Wat?

Participatietraject invulling nieuwe groenpool

Waar?

Bosgebied van 23 hectare nabij Waasland Shopping Center (Sint-Niklaas)

Partners?

Stad Sint-Niklaas, RLSD / buurtbewoners / scholen / lokale verenigingen / ...

Status?

Ontwerp in opmaak.

Het project

 

In de buurt van het Waasland Shopping Center ademt 23 hectare aaneengesloten bosgebied: het Puitvoetbos, dé groene long voor de inwoners van de stad Sint-Niklaas.
Dit bijzondere gebied omvat zowel loof- en naaldbos, verschillende jeugdlokalen, een bivakzone, een vijver, een tennisclub, landbouwgebieden en private gronden. Het stadsbestuur wil het gebied op een kwalitatieve manier uitbreiden en de verschillende functies met elkaar verbinden. Aandacht gaat uit naar een beter bosbeheer, natuurverbinding voor insecten, kleine zoogdieren en vogels, alsook meer groenbeleving en recreatie voor de inwoners. Want een leefbare stad werkt door natuur dichtbij de mensen te brengen. Voor iedereen, ook voor mensen die geen toegang hebben tot een eigen tuin.

Tussen 2013 en 2016 werden al enkele percelen aangekocht voor de ontwikkeling van een geboortebos en 4 percelen voor andere doeleinden. Het gaat om een gemengd loofbos, een maïsakker, een grasland en een vijver. Welke percelen in de toekomst mogelijks nog verworven kunnen worden, zal duidelijk worden uit een ontwerpend onderzoek over het volledige binnengebied.

Ons regionaal landschap zorgt voor een totaalplan voor een integraal toegankelijk Puitvoetbos, een detailplan voor een natuurspeelzone in het bos én voor de begeleiding bij de uitvoering van de werken.

 

Enkele foto's van de oorspronkelijke staat van deze site:

© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD
© RLSD

Participatie: wat zijn de noden, wensen en dromen van de buurt?

 

Als voorbereiding voor het ontwerp van het Puitvoetbos werden er op 9, 11 en 17 mei 2021 kindparticipatiemomenten georganiseerd samen met de jeugddienst van Sint-Niklaas. Tijdens deze momenten kwamen zowel kinderen uit de lagere school als middelbare school actief brainstormen in het Puitvoetbos. Ook de scoutsgroepen die wekelijks samenkomen in het bos werden uitgebreid bevraagd. Door met verschillende methodieken te werken verzamelden we voldoende informatie om mee aan de slag te gaan.

Participatiemoment
© Jan Christiaens
Participatiemoment
© Jan Christiaens
Participatiemoment
© Jan Christiaens
Participatiemoment
© Jan Christiaens
Participatiemoment
© Jan Christiaens
Participatiemoment
© Jan Christiaens

Het ontwerp

In 2022 wordt het ontwerp gefinaliseerd en worden de vergunningen ingediend om vervolgens naar uitvoering te gaan in het najaar.

Het ontwerp zal gebaseerd worden op volgende peilers:

  • Integraal toegankelijk bos: als bos nabij de stad hebben we met het ontwerp ingezet op een goede integrale toegankelijkheid. Zo kunnen minder mobiele mensen of ouders met kinderwagen ook een leuk ommetje maken doorheen het bos.

  • Sponsfunctie van het bos: door slim stuwen te plaatsen wordt het water langer vastgehouden in het bos en minder snel afgevoerd naar de ringgracht. Hiermee speelt het ontwerp in op de toenemende verdroging. Bovendien zorgt het voor een aantrekkelijk spelelement in de natuurspeelzone.

  • Natuurspeelzone en ontmoetingsplek: op basis van de wensen van de kinderen wordt de natuurspeelzone een heus speellandschap met water als rode draad en diverse uitdagende natuurspelprikkels. Zo zullen de kinderen uit de stad kunnen genieten van echt natuurspel. Grote picknicktafels kunnen de ouders van de spelende kinderen samenbrengen.

  • Prikkels onderweg: om de wandeling met kinderen naar de natuurspeelzone aangenamer te maken zullen ook onderweg hier en daar aantrekkelijke prikkels worden voorzien. Denk maar een wiebelbrug over het water, een spannend paadje of een evenwichtsbalk. Toegangspoorten moeten de bezoekers de weg tonen naar al dit spannends.

  • Rust: natuurlijk dient het bos ook om tot rust te komen. Op goed uitgekiende plaatsen voorzien we een bank om te mijmeren, even uit te blazen of de natuur te observeren. Bosbaden verspreid over het bos kunnen aanzetten om even te bezinnen.

  • Biodiversiteit: door enkele gerichte ingrepen te doen, willen we de biodiversiteit van het bos verhogen. Zo worden er bosmantels voorzien in de vorm van bloeiende, gemengde struwelen. Ook doorheen het bos voorzien we bloeiende struweelbeplanting als corridors voor vlinders en insecten.

Misschien vind je dit ook interessant:

Alles over trage wegen
© Dirk Hutsebaut
Contacteer ons
© Miles burke