Trage wegen

Trage wegen zijn hoofdzakelijk bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer en dus ideaal voor wandelaars en fietsers! Op deze pagina ontdek je wat Regionaal Landschap Schelde-Durme kan betekenen voor de uitbouw en/of verbetering van trage wegen in jouw buurt. Ontdek onze lopende projecten per gemeente en hoe we te werk gaan.



Delen

Over dit project

Trage wegen vind je overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal, doorheen het landschap of midden door je dorp. Dankzij trage wegen kom je overal, veilig en avontuurlijk. Ze gaan soms terug tot ver in de geschiedenis.

Heel wat wandelpaden uit onze wandelnetwerken, wandellussen en wandelgebieden zijn trage wegen, maar er zijn er nog veel meer die nog niet, of niet meer, in gebruik zijn. Daarom kunnen gemeenten beroep op ons doen bij de opmaak van een inventaris trage wegen en het concreet openstellen en beter toegankelijk maken van trage wegen.

 

Projectinfo

Waar? Alle gemeenten in ons werkingsgebied kunnen instappen in een tragewegentraject.

Meer weten? Contacteer Lies Vervaet voor meer informatie

Van inventarisatie tot uitvoering

Ons Regionaal Landschap kan gemeenten en steden ondersteunen in het versterken van hun netwerk aan trage wegen. Gemeenten die intekenen op een traject Trage wegen doorlopen samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme de volgende 5 fases:

1. Inventarisatie

Inventaris trage wegen
© RLSD

Samen met vrijwilligers (wij noemen hen padvinders) inventariseren we alle trage wegen in jouw stad of gemeente. 

Welke trage wegen zijn er allemaal? In welke staat zijn ze? Zijn ze toegankelijk of niet? Wat is de breedte ervan? Is er verharding? Zijn er obstakels?  

2. Evaluatie

Open evaluatieavond
© RLSD

Als alle trage wegen in kaart gebracht zijn is het tijd om te evalueren. Inwoners en vrijwilligers kunnen input geven: Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Waar zijn er kansen om alternatieve, veilige en mooie verbindingen te realiseren? Kortom, wat is goed en wat kan anders/beter?

3. Advies

© Pixabay

We bundelen alle feedback en maken een advies op voor de stad of gemeente: welke wegen moeten aangepast worden, waar is er plaats voor nieuwe trage wegen, ...? 

4. Uitvoering

Trage weg na opknapbeurt
© Rudy Mettepenningen

Het gemeente/stadsbestuur beslist welke werken zullen worden uitgevoerd. Ons Regionaal Landschap kan op vraag van de gemeente/het stadsbestuur verder ondersteunen bij de uitvoering van het advies. Zo kunnen we gewenste verbindingen juridisch en landschappelijk onderzoeken, in overleg gaan met eigenaars, uitvoeringswerken opvolgen samen met aannemers of gemeentelijke diensten, subsidiedossiers voorbereiden, de naamgeving van trage wegen voorbereiden en kaarten en wandelbrochures helpen ontwikkelen.

5. Onderhoud

Wegspotters
© RLSD

Ook nadien zijn onderhoud en nazorg belangrijk. Hiervoor werken we samen met Wegspotters: vrijwilligers die fungeren als meter of peter van een trage weg. Ze bewandelen regelmatig de trage wegen in de buurt en signaleren problemen zoals sluikstorten of omgewaaide bomen zodat de trage wegen goed toegankelijk blijven.

Werk mee aan trage wegen in je buurt!

Om trage wegen in kaart te brengen, te evalueren, verbeteren en op te volgen doen we beroep op heel wat vrijwilligers:

Padvinders brengen de trage wegen in hun gemeente in kaart door ze op terrein te bekijken. Ze brengen ook verbeterpunten naar voor.

Wegspotters zorgen voor de nazorg. Als meter of peter van een specifieke trage weg signaleren ze problemen zoals zwerfvuil, omgewaaide bomen, ... zodat de trage weg altijd toegankelijkheid blijft.

Heb je interesse om mee te werken aan het tragewegennetwerk in jouw buurt? Ondek hieronder welke trajecten voor trage wegen er in jouw buurt lopen.

Neem ook zeker een kijkje op onze pagina met extra informatie over wegspotters.

Naar Wegspotters

Lopende trajecten

Momenteel ondersteunen we volgende gemeenten bij de uitbouw van hun tragewegennetwerk:

 • Destelbergen:
  • Hier werken we aan een update van de oude inventaris met het oog op een beleidskader traag netwerk.
 • Kruibeke, Waasmunster, Buggenhout, Lede, Hamme:
  • Trage wegen werden reeds geïnventariseerd, geëvalueerd en opgeknapt waar nodig.
  • We onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe verbindingen of het opknappen van bestaande verbindingen. Om iedereen zoveel mogelijk wandelplezier te gunnen.
 • Lede:
  • Trage wegen werden reeds geïnventariseerd, geëvalueerd en opgeknapt waar nodig.
  • Nu start de fase van de nazorg/het onderhoud. Hiervoor werken we samen met vrijwilligers (Wegspotters) die fungeren als meter of peter van een trage weg. Ze bezoeken regelmatig de trage wegen in de buurt en signaleren problemen zoals sluikstorten of omgewaaide bomen zodat de trage wegen goed toegankelijk blijven.

Meer gedetailleerde informatie over lopende trajecten of infomomenten kan je terugvinden op onze agendapagina.

Naar de agenda
© Marc Van Cauteren
© Rudy Mettepenningen

Wandelen en fietsen langs trage wegen

Trage wegen vormen de ideale basis voor wandel- of fietstochten doorheen het dorp, de stad of dwars door het mooie landschap. Als Regionaal Landschap ontwikkelden we tal van fiets- en wandelbrochures om iedereen te kunnen laten genieten van al het moois dat trage wegen te bieden hebben. Al deze wandel- en fietsbrochures vind je terug op onze website. Via een handige kaart kan je je keuze maken waar je graag wil wandelen of fietsen.

Ontdek onze wandel- en fietsbrochures

Interview met vrijwilliger Trage wegen Karin Wouters

Regionaal Landschap Schelde-Durme kan rekenen op tal van vrijwilligers die zich inzetten voor onze regio. We stelden enkele vragen aan Karin Wouters (59), woonachtig te Ruisbroek-Puurs en vrijwilliger voor de inventarisatie van trage wegen in haar buurt.

Naar het intervieuw
© Karin Wouters

Misschien vind je dit ook interessant: