Trage wegen

Trage wegen zijn hoofdzakelijk bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer en dus ideaal voor wandelaars en fietsers! Op deze pagina ontdek je wat Regionaal Landschap Schelde-Durme kan betekenen voor de uitbouw en/of verbetering van trage wegen in jouw buurt. Ontdek onze lopende projecten per gemeente en hoe we te werk gaan.Terug naar overzicht
Delen

Over dit project

Trage wegen vind je overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal, doorheen het landschap of midden door je dorp. Dankzij trage wegen kom je overal, veilig en avontuurlijk. Ze gaan soms terug tot ver in de geschiedenis.

Heel wat wandelpaden uit onze wandelnetwerken, wandellussen en wandelgebieden zijn trage wegen, maar er zijn er nog veel meer die nog niet, of niet meer, in gebruik zijn. Daarom kunnen gemeenten beroep op ons doen bij de opmaak van een tragewegenplan en het concreet openstellen en beter toegankelijk maken van trage wegen. 

 

Projectinfo

Wanneer? Een volledig traject van inventarisatie tot implementatie duurt ongeveer 1 jaar.

Waar? Alle gemeenten in ons werkingsgebied kunnen instappen in een tragewegentraject.

Meer weten? Contacteer Lies Vervaet voor meer informatie

Van inventarisatie tot uitvoering

Ons regionaal landschap kan gemeenten en steden ondersteunen in het versterken van hun netwerk aan trage wegen. Gemeenten die intekenen op een traject "Trage wegen", doorlopen samen met Regionaal Landschap de volgende 5 fases:

1. Inventarisatie

Inventaris trage wegen
© RLSD

Samen met vrijwilligers (wij noemen hen 'padvinders') inventariseren we alle trage wegen in jouw stad of gemeente. 

Welke trage wegen zijn er allemaal? In welke staat zijn ze? Zijn ze toegankelijk of niet? Wat is de breedte ervan? Is er verharding? Zijn er obstakels?  

2. Evaluatie

Open evaluatieavond
© RLSD

Wanneer alle trage wegen in kaart gebracht zijn, is het tijd om te evalueren. Inwoners en vrijwilligers kunnen input geven: Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Waar zijn er kansen om alternatieve, veilige en mooie verbindingen te realiseren? Kortom, wat is goed en wat kan anders/beter?

3. Advies

© Van Tay Media

We bundelen alle feedback en maken een advies op voor de stad of gemeente: welke wegen moeten aangepast worden, waar is er plaats voor nieuwe trage wegen, ...? Dit advies overhandigen wij aan de gemeente/het stadsbestuur.

4. Uitvoering

Trage weg na opknapbeurt
© RLSD

Het gemeente/stadsbestuur beslist welke werken zullen worden uitgevoerd. Ons regionaal landschap kan op vraag van de gemeente/het stadsbestuur ook verder ondersteunen bij de uitvoering van het advies. Zo kunnen wij gewenste verbindingen juridisch en landschappelijk onderzoeken, in overleg gaan met eigenaars, uitvoeringswerken opvolgen samen met aannemers of gemeentelijke diensten, subsidiedossiers voorbereiden, de naamgeving van trage wegen voorbereiden, kaarten en wandelbrochures helpen ontwikkelen.

5. Onderhoud

Wegspotters
© RLSD

Ook nadien zijn onderhoud en nazorg zeer belangrijk. Hiervoor werken we samen met vrijwilligers die fungeren als meter of peter van een trage weg, we noemen hen "Wegspotters". Zij bezoeken regelmatig de trage wegen in de buurt en signaleren problemen zoals sluikstorten of omgewaaide bomen zodat de trage wegen goed toegankelijk blijven.

Vrijwilligers gezocht

Om trage wegen in kaart te brengen, te evalueren, verbeteren en op te volgen, doen we beroep op heel wat vrijwilligers:

Padvinders brengen de trage wegen in hun gemeente in kaart door ze op terrein te bekijken. Ze brengen ook verbeterpunten naar voor.

Wegspotters zorgen voor de nazorg. Als meter of peter van een specifieke trage weg, signaleren zij problemen zoals zwerfvuil, omgewaaide bomen, ... zodat de trage weg altijd toegankelijkheid blijft.

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te werken aan het tragewegennetwerk in jouw buurt? Neem dan zeker contact op met Lies Vervaet (lies@rlsd.be) om te bekijken waar je ingezet kan worden.

Neem ook zeker een kijkje op onze pagina met extra informatie over wegspotters.

 

Lopende trajecten

Momenteel ondersteunen we volgende gemeenten bij de uitbouw van hun tragewegennetwerk:

 • Ruisbroek en Lokeren:
  • Hier starten we in 2022 met een tragewegentraject. We starten eerst met de inventarisatie-fase waarbij we met de hulp van vrijwillige padvinders, alle trage wegen in Ruisbroek en Lokeren zullen inventariseren.
  • Bekijk hier de inventarisatiekaart van Lokeren.
 • Hamme en Sint-Niklaas:
  • Trage wegen werden reeds geïnventariseerd, geëvalueerd en opgeknapt waar nodig.
  • Nu start de fase van de nazorg/het onderhoud. Hiervoor werken we samen met vrijwilligers die fungeren als meter of peter van een trage weg, we noemen hen "Wegspotters". Zij bezoeken regelmatig de trage wegen in de buurt en signaleren problemen zoals sluikstorten of omgewaaide bomen zodat de trage wegen goed toegankelijk blijven.

 • Laarne, Lebbeke, Buggenhout, Temse:
  • In deze gemeenten zijn alle trage wegen reeds geïnventariseerd, geëvalueerd en opgeknapt waar nodig. Er zijn ook al vrijwilligers ingezet die als Wegspotters de trage wegen regelmatig bezoeken en problemen signaleren aan de gemeente. Hier worden in 2022 nog enkele ontmoetingsmomenten voor wegspotters voorzien waarop ervaringen uitgewisseld kunnen worden en ook nieuwe vrijwilligers zich kunnen aanmelden als Wegspotter.

Meer gedetailleerde informatie over bovenstaande trajecten, infomomenten, ... kan je terugvinden op onze agenda-pagina.

Naar de agenda
© Marc Van Cauteren
© Rudy Mettepenningen

Wandelen en fietsen langs trage wegen

Trage wegen vormen de ideale basis voor wandel- of fietstochten doorheen het dorp, de stad of dwars door het mooie landschap.

Ons regionaal landschap ontwikkelde al tal van fiets- en wandelbrochures om iedereen te kunnen laten genieten van al het moois dat trage wegen te bieden hebben.

Al deze wandel- en fietsbrochures zijn terug te vinden op onze website. Via een handige kaart kan je je keuze maken waar je graag wenst te wandelen en fietsen.

Naar de wandel- en fietsbrochures
© Regionale Landschappen

Interview met vrijwilliger Trage wegen Karin Wouters

Regionaal Landschap Schelde-Durme kan rekenen op tal van vrijwilligers die zich inzetten voor onze regio. We stelden enkele vragen aan Karin Wouters (59), woonachtig te Ruisbroek-Puurs en vrijwilliger voor de inventarisatie van trage wegen in haar buurt.

Naar het intervieuw
© Karin Wouters

Misschien vind je dit ook interessant: