Weidevogels

BiodiversiteitDelen

Over dit project

Weidevogels zijn een heel verscheiden groep aan vogels die graag broeden in een streekeigen agrarisch landschap: laaggelegen, vlakke graslandgebieden. Ze nestelen zowel op graasweides, hooiweides, hooilanden als akkers. 

De nesten van weidevogels zijn extra kwetsbaar. Dikwijls worden ze onbewust vernield tijdens het maaien, vertrapt door vee of vallen ze ten prooi aan roofdieren. Door de combinatie met andere factoren zoals droogte hebben weidevogels het almaar moeilijker om voldoende jongen groot te brengen. Met ons weidevogelproject willen we de broedpopulatie van weidevogels in stand houden en uitbreiden. Via unieke samenwerkingen zetten verschillende partners zich in voor deze mooie, maar kwetsbare vogels.

Projectinfo

Wanneer? Jaarrond

Waar? Het werkingsgebied van RLSD, met een belangrijk accent op de natte graslanden in onze riviervalleien

Meer weten? Contacteer Robbert Schepers voor meer informatie (robbert@rlsd.be - 0499 99 68 41)

Kwetsbare soorten

Twee typische en opvallende weidevogels uit onze streek zijn de grutto en de kievit. Ook andere soorten zoals graspieper, slobeend, zomertaling, kwartelkoning en gele kwikstaart behoren tot de weidevogels, al broeden sommigen ook wel eens op akkers.

Wat deze soorten gemeen hebben is dat ze hun nest op de grond maken in vochtige tot natte graslanden. Daardoor zijn ze helaas kwetsbaar voor roofdieren of bewerkingen op het land zoals maaien van gras. Ook droogte speelt hen parten omdat de bodem dan te hard wordt om er wormen en ander voedsel uit te halen met hun gevoelige snavel.

Veel van deze soorten doen het al jaren niet goed. Om de weidevogels een duwtje in de rug te geven werken we op sommige plaatsen actief aan de bescherming van weidevogels met allerlei partners.

Aubroek Berlare

In het Aubroek in Berlare werken we bijvoorbeeld samen met landbouwers, jagers, natuurvereniging vzw Durme, Boerennatuur Vlaanderen, de gemeente Berlare, Polder Tussen Schelde en Durme en andere partners.

We zoeken nesten met de hulp van vrijwilligers of door drones in te zetten. Zo kunnen landbouwers rond de nesten heen maaien of ploegen. Sommige landbouwers stellen hun maaidatum uit tot de nesten leeg zijn of totdat de jongen kunnen vliegen.

Ook wordt er getest met wildvriendelijke maaimethodes met behulp van wildredders. Dit zijn systemen die op een traktor worden geïnstalleerd om dieren weg te jagen voordat er gemaaid wordt. Door een perceel van binnen naar buiten te maaien kunnen dieren ook gemakkelijker vluchten en vallen er minder slachtoffers. In het gebied werden ook twee ‘plasdraspompen’ geïnstalleerd die via een zonnepaneel water uit de gracht op een perceel pompen en het zo het hele voorjaar vochtig houden, een ware magneet voor de weidevogels!

Falcoflight drone Aubroek
© RLSD

In april 2021 zocht collega Robbert mee met Falcoflight naar nesten van kievit en grutto met behulp van een drone.

Lees meer in het nieuwsbericht
Weidevogels spotten Paardebroek Berlare
© Vilda - Yves Adams

Weidevogels spotten

Ben je benieuwd om zelf weidevogels te spotten? Ga dan zeker eens op zoek in de Scheldevallei tussen Wetteren en Dendermonde. In gebieden zoals de Kalkense meersen, De Paardeweide, het Aubroek en aan de Sint-Onolfspolder bijvoorbeeld kan je in de lente regelmatig weidevogels zien.

Geniet tijdens je wandeling van deze prachtige vogels, maar onthoud dat ze kwetsbaar zijn. Verstoring van mens of dier kan voldoende zijn voor de vogels om hun nest te verlaten. Blijf dus op de paden en houd honden aangelijnd.

Vrijwilligers redden weidevogelnesten
© RLSD

Zelf iets doen?

Heb je graag meer informatie over weidevogels, of wil je zelf je steentje bijdragen voor het beschermen van nesten van weidevogels in onze regio, contacteer dan gerust onze collega Robbert via robbert@rlsd.be.

Je kan ook een kijkje nemen op de websites van onze partners om meer bij te leren over deze bijzondere vogels:

Ecopedia Natuurpunt Agentschap Natuur en Bos
Jongen kievit
© RLSD

Bestaande werkgroepen

Via de weide- en akkervogelwerkgroep van Natuurpunt vind je meer info over weidevogels. Zowel deze werkgroep als Vogelbescherming Vlaanderen starten acties op rond de kievit. Je aanmelden om zelf aan de slag te gaan kan via wwa@natuurpunt.be of projecten@vogelbescherming.be.

Interview met vrijwilliger weidevogelgroep Sandra Van Hespen

Regionaal Landschap Schelde-Durme kan rekenen op tal van vrijwilligers die zich inzetten voor onze regio. We stelden enkele vragen aan Sandra Van Hespen (50), woonachtig te Zele en vrijwilliger bij de weidevogelgroep ter bescherming van de kievit in het Scheldebroek.

Naar het interview
© Sandra Van Hespen

’Gouden grutto’ voor weidevogelboer Joseph Van Ruyteghem

In de Scheldevallei tussen Dendermonde en Wetteren broeden typische weidevogels als kievit en grutto. Bekende stekken zijn de Sint-Onolfspolder (Dendermonde), het Scheldebroek (Zele en Berlare), het Aubroek (Berlare) en de Kalkense Meersen (Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare). De nesten van deze vogels vind je dikwijls op landbouwpercelen maar een deel van de legsels en de jongen gaat jammer genoeg vaak per ongeluk verloren tijdens het ploegen, maaien of oogsten. In het voorjaar van 2023 werkten niet minder dan 28 landbouwers mee aan de bescherming van deze bijzondere vogels, samen met lokale vrijwilligers en jagers. Landbouwer Joseph Van Ruyteghem uit Zele sleepte voor z’n inspanningen de ‘Gouden Grutto-award’ in de wacht.

Naar het artikel
© RLSD

Misschien vind je dit ook interessant:

Naar al onze projecten
© Wesley Poelman
Contacteer ons
© Miles Burke