Inspiratiegids waterbeheer in groenzones

Groen, vol van waterTerug naar overzicht
Delen
Download de brochure

Onder druk van een veranderend klimaat worden gemeenten en hun inwoners geconfronteerd met waterschaarste en -overlast.

In het Oost-Vlaams provinciale beleidsplan is klimaat een speerpunt. Een klimaatgezonde en aangename woonomgeving en een klimaat bestendig landschap, waarbij groenzones een belangrijke rol spelen, zijn daarin concrete doelen. Groenzones zorgen immers voor hemelwaterinfiltratie, stormwaterretentie en verkoeling en dragen bij tot koolstofopslag, luchtzuivering en een positieve impact op de gezondheid van de mens. Daarnaast vormen ze in een verharde omgeving vaak de noodzakelijke stapstenen voor de overleving van heel wat dieren- en plantenpopulaties. De langere droogteperiodes en intensere regenbuien creëren echter een extra uit daging voor de Oost-Vlaamse gemeenten om de kwaliteit en zo ook de functionaliteit van de groenzones te vrijwaren. Een goed ontwerp, gebruik van verschillende technieken en een juiste plantkeuze kunnen problemen vermijden of minimaliseren.

Tot op heden was kennis hieromtrent echter versnipperd en werden goede, lokale voorbeelden onvoldoende in de kijker gezet. Daarom ondersteunt de provincie Oost-Vlaanderen het initiatief van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw (VVOG), het Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS), de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw (Velt) en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) om actief in te zetten op kennisbundeling en demonstratie via het PDPO-project ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’.

Deze inspiratiegids met lokale projecten toont hoe duurzame en multifunctionele groenzones al in de ontwerpfase kunnen gerealiseerd worden. De technische aanpak van aanleg en onderhoudsfase wordt gebundeld in een tweede brochure die in het begin van 2022 verschijnt. We hopen met deze gids Oost-Vlaamse gemeentebesturen en hun stakeholders in de keten van groenvoorziening, waaronder tuinarchitecten en -aannemers en siertelers, te inspireren en te ondersteunen in de realisatie van klimaatbestendige landschappen. De hele Oost-Vlaamse bevolking zal kunnen profiteren van de baten die hierdoor gegeneerd worden!

© Regionale Landschappen