Landschap van Erembald tot Kravaalbos

Rijk aan historisch en cultureel erfgoed, en dat in een landschappe­lijk waardevol decor met sterke natuurwaarden: dit gebied schept talrijke opportuniteiten voor de loka­le economie, duurzame landbouw, toerisme en recreatie.Delen
www.erembaldkravaal.be

Landschap van Erembald tot Kravaalbos

Zacht glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waarde­volle bronbossen met op het hoogste punt zich het Kravaalbos. Typerend voor de streek is de hopteelt. Dit gevari­eerde landschap met mooie vergezichten kan bogen op een opvallend onroerend erfgoed met onder andere de Abdij van Affligem, de Abdij Maria Mediatrix, het Wa­terkasteel van Moorsel en de Kluiskapel. 

Strategisch Project Landschap van Erembald tot Kravaalbos zorgt voor geïntegreerde gebiedsontwikkeling via

  • natuurinrichtingprojecten in de groenpool Aalst en de groene rand rond Asse
  • het Wandelnetwerk Brabantse Kouters
  • de aanleg van parkzone De Staak in Opwijk
  • initiatieven rond betere waterkwaliteit  in de vallei van de Graadbeek en de Molenbeek.

De jaarlijkse Erembald Kravaal Happening zet de streek en de realisaties in de kijker. Er loopt ook een hopactieplan, met landbouw-, erfgoed- en toerismegerichte acties. 


Projectinfo

HOP AAA+

HOP AAA+ is een PDPO-project (het Vlaams Programma voor Plattelands-ontwikkeling) en kan rekenen op de steun van Provincie Vlaams-Brabant.

Het project heeft als doel de hopcultuur te versterken en het hoperfgoed te ontsluiten, maar ook om de hopteelt te doen heropleven, korteketenverkoop te stimuleren, hop als streekproduct in de kijker te zetten en de streek als hopstreek te promoten.