Brochure Paard in het Landschapgratis

prijs
Delen

Meerwaarde voor paard en landschap

Paarden zijn van nature steppedieren die elke dag vele kilometers afleggen en zo hun kostje bijeen grazen. Ze eten daarbij niet alleen gras, maar ook kruiden, bladeren en twijgen. Enkel een lap gras met een draad errond is dus niet bepaald het biotoop waar een paard van droomt. Door streekeigen kleine landschapselementen te integreren, paardenweides als kruidenrijke graslanden te beheren en landschapsvriendelijke materialen te gebruiken, kan deze paardvriendelijke inrichting, ook meteen een meerwaarde zijn voor het landschap.

 

Eindbrochure Paard in het Landschap

In november 2018 werd het plattelandontwikkelingsproject 'Paard in het Landschap' opgestart. Dit project werd uitgevoerd door de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen Schelde-Durme, Vlaamse Ardennen en Meetjesland & Leievallei, met financiële steun van Europa (ELFPO – Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Via dit project gaven de Oost-Vlaamse regionale landschappen paardenhouders gericht advies en begeleiding op maat om hun paardenweiden en -infrastructuur natuur- en landschapsvriendelijker in te richten en te beheren met voordelen voor zowel landschap, natuur, biodiversiteit als het welzijn van hun paarden.

Het project werd afgerond in april 2022. Als sluitstuk werd de brochure "Paard in het Landschap" ontwikkeld. Met deze brochure hopen we u een leidraad te bieden om zelf aan de slag te gaan.

Heeft u vragen of kan u praktisch advies op maat gebruiken? Neem dan zeker contact op met ons Landschapsloket. 

Bekijk de brochure
© RLZH
© RLSD