Paard in het Landschap

LandschapTerug naar overzicht
Delen

Over dit project

Paarden zijn van nature steppedieren die elke dag vele kilometers afleggen en zo hun kostje bijeen grazen. Ze eten daarbij niet alleen gras, maar ook kruiden, bladeren en twijgen. Enkel een lap gras met een draad errond is dus niet bepaald het biotoop waar een paard van droomt. Ben jij in het bezit van een paardenweide binnen ons werkingsgebied? Dan kan je via ons Landschapsloket advies krijgen over een paardvriendelijke inrichting, die ook een meerwaarde is voor het landschap.

Projectinfo

  • Wanneer? Jaarrond

  • Waar? Elke inwoner die in het bezit is van een paardenweide binnen ons werkingsgebied kan ons Landschapsloket vrijblijvend om advies vragen. 

Groen paradijs voor paarden

Met enkele eenvoudige, maar slimme aanpassingen, tover je een weide om tot een groen paradijs voor paarden.

Door de weide op te delen in zones, of door paarden op een pad of track te houden, blijft de weide gespaard van overbegrazing en overbetreding. Dat is goed voor het bodemleven en de biodiversiteit in het grasland. En de paarden krijgen zo meer beweging.

Door struiken en bomen aan te planten in en rond de weide, creëer je nestgelegenheid en voedsel voor heel wat wilde dieren. De paarden kunnen smullen van de overhangende takken en vullen zo hun dieet aan met de nodige mineralen. Ook de schaduw van de bomen is natuurlijk welkom.

De aanleg van een poel behoort eveneens tot de mogelijkheden: de paarden kunnen er drinken of verkoeling zoeken. In een afgerasterd deel van de poel vinden amfibieën een prima biotoop.

Heb je interesse om ook van jouw weiland een groene oase te maken? Neem dan contact op met ons landschapsloket.

Contacteer ons landschapsloket
Paardenheg
© RLZH
© Regionale Landschappen

Zelf aan de slag met handige beheersfiches


Welk type boom kies ik het beste? Hoe onderhoud ik mijn paardenweide? Hoe leg ik een poel aan als natuurlijk drinkwaterbassin? Deze handige beheersfiches geven je een pak informatie en tips om zelf aan de slag te kunnen gaan met de herinrichting van je paardenweide.

Algemene tips

Het paard- en natuurvriendelijk inrichten van een paardenweide heeft niet enkel tal van voordelen voor de paarden zelf, maar ook voor het omliggende landschap. Ontdek wat een aangepaste paardenweide kan betekenen voor zowel paard als natuur en landschap.

De juiste boom

Bomen kunnen verschillende functies hebben: als schaduwboom, als scherm of als herkenningspunt. In deze beheersfiche ontdek je welke boom je best kiest voor jouw weide.

 

Correct onderhoud

Goed beheerde graslanden zijn onmisbaar voor paarden en hebben een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. Dit geldt zowel voor graasweiden als voor
hooilanden. Via deze tips zorg je voor een correct onderhoud.

Hagen of houtkanten?

Voor veel diersoorten is een aanwezigheid van hagen, heggen en houtkanten essentieel. Deze elementen vormen een biotoop op zich en worden gebruikt om te schuilen, te rusten, te nestelen of als voedselvoorraad. Maar wat kies je wanneer?

Poel voor drinkwater

Een poel bevat bijna het hele jaar door op natuurlijke wijze gronden/of regenwater. Naast drinkwatervoorziening leveren poelen ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Via deze tips leg je op een juiste manier een poel aan.

Naar de fiche
© Spinnewyn

Integratie landschap

Een mooi geïntegreerde paardenweide kan een boost geven aan het omliggende landschap en de biodiversiteit. Vooraleer je als paardenhouder terreinwerken uitvoert,
is het belangrijk om eerst een aantal belangrijke stappen te overlopen.

Naar de fiche
© Schoonjans

Materialen

Een mooie landschappelijke integratie van je paardenweide, vraagt een doordachte
materiaalkeuze. De afrastering, een schuilhok, drinkbakken en voederbakken hebben een
grote impact op het landschap. Ontdek hier welk type materiaal je kan gebruiken.

Biodiversiteit 

Een goed ingerichte paardenweide kan heel wat voordelen opleveren voor verschillende
fauna- en florasoorten. Met deze fiche willen we je graag enkele maatregelen voorleggen
die jij als paardenhouder kan ondernemen om andere dieren te verwelkomen.

Naar de fiche
© Wesley Poelman

Inspiratiebrochure Paard in het Landschap

In november 2018 werd het plattelandontwikkelingsproject 'Paard in het Landschap' opgestart. Dit project werd uitgevoerd door de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen Schelde-Durme, Vlaamse Ardennen en Meetjesland & Leievallei, met financiële steun van Europa (ELFPO – Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Via dit project gaven de Oost-Vlaamse regionale landschappen paardenhouders gericht advies en begeleiding op maat om hun paardenweiden en -infrastructuur natuur- en landschapsvriendelijker in te richten en te beheren met voordelen voor zowel landschap, natuur, biodiversiteit als het welzijn van hun paarden.

Het project werd afgerond in april 2022. Als sluitstuk werd de brochure "Paard in het Landschap" ontwikkeld. Met deze brochure hopen we jou een leidraad te bieden om zelf aan de slag te gaan.

Lees de brochure
© RLSD

Misschien vind je dit ook interessant:

Alle projecten
© RLSD
Samenwerken met ons
© Tim Delmoitie
Alles over Goed Geknot
© Filip De Smet